ลำปางเฉลิมพระเกียรติ 15KW 3Phase

คุณดิว ฟ้าฮ่าม 3kW 1Phase