Clicky
0 ฿0

ปัญหา PM 2.5 สวนข้าวโพด ทำไมต้องเผา? แก้ได้มั้ย?

PM2.5 กับการเผาสวนข้าวโพด

     PM2.5 เป็นอนุภาคขนาดเล็กที่เกิดจากการเผาไหม้ของพลังงานหรือการเผาสิ่งของชีวิต เช่น ป่าไม้ หญ้า และเมล็ดพืช แต่การเผาสวนข้าวโพด ย่อมเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดในการเกิด PM2.5 ในช่วงฤดูแล้งของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง

     การเผาสวนข้าวโพด เป็นวิธีที่ใช้สำหรับการเก็บเกี่ยวข้าวโพดโดยเผาเศษซากพืชหรือฟางข้าวโพดในแปลงนา โดยเผานั้นจะออกมาเป็นเม็ดหมอกขนาดเล็ก และอาจมีสารพิษอย่างเช่น ไอระเหย ไดออกไซด์ และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้ปริมาณฝุ่น PM2.5 เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงฤดูแล้ง

     ภาพลักษณ์ของสถานการณ์นี้ จะพบเห็นได้ชัดเจนในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนของทุกปี โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการเผาสวนข้าวโพดอย่างมาก

ภาพ – The Glocal X กิตติยา อรอินทร์

     ผลกระทบของ PM2.5 ที่เกิดจากการเผาสวนข้าวโพด เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ และอาจเข้าถึงเข้าสู่ระบบหมอกของตา ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการหอบหืด หัวใจวาย และเป็นต้น นอกจากนี้ การปลดปล่อย PM2.5 ออกมาจากการเผาสวนข้าวโพดยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย เช่น การทำลายชีวิตสัตว์ป่า ลดคุณภาพอากาศ และเป็นสาเหตุของภัยพิบัติเช่นฝนกระแทก

     การแก้ปัญหา PM2.5 จากการเผาสวนข้าวโพด สามารถทำได้โดยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวที่ไม่ใช้การเผา ซึ่งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม อย่างเช่น การใช้เครื่องจักรเกี่ยวข้าวโพดที่เหมาะสม การใช้ถังน้ำแทนการเผา และการใช้เครื่องเพาะปลูกในการดูแลแปลงข้าวโพด นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นวิธีการลดการเผาสวนข้าวโพดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหา PM2.5 ไม่ใช่เรื่องง่าย และต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อลดปัญหา PM2.5 จากการเผาสวนข้าวโพดและการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิง

     นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปัญหา PM2.5 จากการเผาสวนข้าวโพด ตัวอย่างเช่นการใช้เทคโนโลยีการเผาแบบน้อยควัน หรือการใช้เทคโนโลยีการกระจายอากาศที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

     นอกจากนี้ ผู้บริโภคก็สามารถช่วยลดปัญหา PM2.5 จากการเผาสวนข้าวโพดได้ด้วยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแหล่งที่มีการผลิตที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และสามารถใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการใช้สิ่งที่ทำให้เกิด PM2.5 เช่น การใช้ช่างฝีมือสูงที่ใช้เครื่องจักรเกี่ยวข้าวโพดที่มีประสิทธิภาพ และการใช้รถยนต์ที่มีการกรองอากาศดีเพื่อลดปัญหา PM2.5 จากการเผาสวนข้าวโพด

     อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหา PM2.5 จากการเผาสวนข้าวโพดเป็นเรื่องที่ต้องมีการร่วมมือของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่ผลิตข้าวโพด รัฐบาลที่มีนโยบายการลดปัญหา PM2.5 และผู้บริโภคที่มีส่วนร่วมในการเลือกซื้อสินค้าส่งเสริมการเผาไหม้

      สรุปได้ว่าปัญหา PM2.5 จากการเผาสวนข้าวโพดเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงและมีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ผ่านการใช้เทคโนโลยีการเผาแบบน้อยควัน การกระจายอากาศที่มีประสิทธิภาพ และการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อีกทั้งยังต้องมีการร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อให้สามารถลดปัญหา PM2.5 จากการเผาสวนข้าวโพดได้ในที่สุด

สำหรับใครที่กำลังสนใจหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตาม หรือสอบถามทีมงาน จาก EV POWER ENERGY ได้เลยนะครับ เพื่อการประกอบการตัดสินใจลงทุนในระยะยาว และยืดอายุของโลกเราให้ลูกหลานได้ใช้อย่างสะอาด ไม่ทำร้ายสุขภาพ ^^

ลงทะเบียน

เพื่อ รับสินเชื่อ คืนทุนไวขึ้น!!

*ระยะเวลาคืนทุนขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน

สินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Calculate Shipping
ใช้โค้ดส่วนลด