Clicky
0 ฿0

ฝุ่นพิษ PM 2.5 คืออะไร? เกิดจาก? ทางแก้ไข?

PM2.5 คืออะไร?

     PM2.5 หมายถึงฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (micron) ซึ่งเป็นฝุ่นละอองที่สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ได้ และสามารถเข้าถึงได้ถึงอวัยวะภายในของร่างกาย โดยพื้นที่ในประเทศไทย นับเป็นพื้นที่ที่มีระดับความเสี่ยงจากฝุ่น PM2.5 สูงที่สุดในโลก

ปัญหาเกี่ยวกับ PM2.5 ล่าสุด

     ปัญหา PM2.5 ยังคงเป็นปัญหาสำคัญในประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่สูงสุด ที่มีการเผยแพร่ของฝุ่น PM2.5 อย่างต่อเนื่อง ทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชากร โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลายชนิด เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง เบาหวาน หรือภูมิแพ้

     นอกจากนี้ ปัญหา PM2.5 ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยการปล่อยมลพิษเป็นต้น เช่น ก๊าซเรือนกระจก และไอเสียจากการเผาไหม้ ทำให้มลพิษฝุ่นละอองเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ และทำให้เกิดปัญหาของการทำลายช่องทางสังคมและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ภาพจุดการเผาไหม้ ดาวเทียมจากเว็ปไซต์ firms.modaps.eosdis.nasa.gov (วันที่ 27/3/23)

แหล่งกำเนิดของ PM2.5

   PM2.5 มีแหล่งกำเนิดจากหลายแหล่ง เช่น การเผาไหม้ของพลาสติกและยางรถยนต์ การกัดเซาะของยางรถยนต์ การเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิง การเผาไหม้ของถ่านหิน การใช้งานหุ่นยนต์สำหรับการกวดขนาดต่าง ๆ และการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

วิธีการแก้ปัญหา PM2.5

     การแก้ปัญหา PM2.5 ต้องเริ่มต้นด้วยการลดแหล่งกำเนิดของฝุ่นละออง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงเทคโนโลยีและการผลิตในสายอุตสาหกรรม เพื่อลดการปล่อยมลพิษและฝุ่น PM2.5 ในอากาศ นอกจากนี้ ยังสามารถดำเนินการลดฝุ่น PM2.5 ได้โดยใช้วิธีการต่อเนื่องตามลำดับดังนี้

วิธีการลดฝุ่น PM2.5

  • การปลูกต้นไม้: การปลูกต้นไม้และพืชต่าง ๆ ที่เป็นพืชต้นแบบใบกว้าง จะช่วยดูดฝุ่น PM2.5 ออกจากอากาศได้ เนื่องจากใบของพืชเหล่านี้สามารถดูดซับฝุ่น PM2.5 และก๊าซโอโซนได้เป็นอย่างดี
  • การลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว: การลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวโดยการใช้รถสาธารณะ หรือใช้วิธีการเดินทางอื่น เช่น การขับจักรยาน การเดิน จะช่วยลดปริมาณฝุ่น PM2.5 ในอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: การใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานไฮโดรเจน เป็นต้น จะช่วยลดการปล่อยสารมลพิษในอากาศและลดฝุ่น PM2.5 ในอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับใครที่กำลังสนใจหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตาม หรือสอบถามทีมงาน จาก EV POWER ENERGY ได้เลยนะครับ เพื่อการประกอบการตัดสินใจลงทุนในระยะยาว และยืดอายุของโลกเราให้ลูกหลานได้ใช้อย่างสะอาด ไม่ทำร้ายสุขภาพ ^^

ลงทะเบียน

เพื่อ รับสินเชื่อ คืนทุนไวขึ้น!!

*ระยะเวลาคืนทุนขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน

สินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Calculate Shipping
ใช้โค้ดส่วนลด