Clicky
0 ฿0

Micro Inverter vs On-Grid Inverter ต่างกันอย่างไร? เราเหมาะกับแบบไหน?

Micro Inverter และ On Grid Inverter

     เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV System) เพื่อแปลงกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เป็นกระแสไฟฟ้าสลับแบบไฟกระแสสลับ (AC) ที่เข้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้ แต่มีความแตกต่างกันดังนี้

ระบบการทำงาน

  • Micro Inverter จะเป็นอินเวอร์เตอร์ตัวเล็กๆ ติดตั้งบนแต่ละแผงโซลาร์ และแปลงกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เป็นกระแสไฟฟ้าสลับแบบไฟกระแสสลับ (AC) ที่เข้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีอินเวอร์เตอร์หลักเช่นในกรณีของ On-Grid Inverter
  • On-Grid Inverter จะต้องมีอินเวอร์เตอร์หลักเพื่อรวมกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์หลายแผงก่อนจึงจะแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าสลับแบบไฟกระแสสลับ (AC) ที่เข้ากับระบบไฟฟ้าสาธารณะได้

ความปลอดภัย

     Micro Inverter มีความปลอดภัยสูงกว่า On-Grid Inverter เนื่องจากมีการแปลงกระแสไฟฟ้าเพียงแต่แผ่นเดียว และไม่ต้องมีกระแสไฟฟ้าที่สูงขึ้นไปกับอินเวอร์เตอร์หลัก

ความเสียหายจากความผิดพลาด

     หากมีอุปสรรคทางเทคนิคหรือสภาพแวดล้อมที่ทำให้แผงโซลาร์ต่างกันและส่งผลให้มีกระแสไฟฟ้าที่ไม่สามารถรวมกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์ได้ใน On-Grid Inverter ตัวเดียวเหมือน Micro Inverter ดังนั้นถ้ามีอุปสรรคที่ส่งผลต่อกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์บางแผง อินเวอร์เตอร์หลักจะต้องทำงานหนักขึ้นและมีความเสียหายได้มากกว่า Micro Inverter ที่มีแต่ตัวเดียวและแปลงกระแสไฟฟ้าได้แยกต่างหาก

ความมีประสิทธิภาพ

     Micro Inverter มีประสิทธิภาพสูงกว่า On-Grid Inverter ในสภาวะที่แผงโซลาร์มีความเงาหรือเป็นที่ร่มเงาบางส่วน เนื่องจาก Micro Inverter สามารถทำงานอิสระกันได้แต่ละแผง แต่ On-Grid Inverter จะต้องทำงานร่วมกันในสภาวะที่มีแผงโซลาร์มีความเงาหรือเป็นที่ร่มเงา

ราคา

    Micro Inverter มีราคาสูงกว่า On-Grid Inverter เนื่องจากต้องใช้อินเวอร์เตอร์แต่ละแผง ซึ่งต้องติดตั้งบนแต่ละแผงโซลาร์ ในขณะที่ On-Grid Inverter ต้องใช้อินเวอร์เตอร์เพียงตัวเดียวเท่านั้น

สรุปแล้ว Micro Inverter และ On-Grid Inverter มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ในกรณีที่ต้องการระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงและความปลอดภัยสูง แต่พร้อมกับมีราคาสูงก็สามารถเลือกใช้ Micro Inverter ได้ ส่วน On-Grid Inverter เหมาะสำหรับงบประมาณที่จำกัดและต้องการความสะดวกในการติดตั้ง แต่ความเสียหายจากอุปสรรคทางเทคนิคหรือสภาพแวดล้อมมีโอกาสเกิดขึ้นได้เมื่อมีแผงโซลาร์บางแผงทำให้กระแสไฟฟ้าของระบบพลังงานแสงอาทิตย์โดยรวมถูกลดลง ในกรณีนี้ On-Grid Inverter อาจจะเหมาะสำหรับการใช้งานมากกว่า Micro Inverter เนื่องจากสามารถรวมกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์หลายแผงได้ในตัวเดียวกัน และใช้ความจำเป็นในการติดตั้งและบำรุงรักษาที่น้อยกว่า

ดังนั้น การเลือกใช้ Micro Inverter หรือ On-Grid Inverter นั้นขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาพแวดล้อมในการใช้งานของผู้ใช้งาน โดยต้องพิจารณาจากด้านประสิทธิภาพของระบบ ความปลอดภัยในการใช้งาน ราคา และความสะดวกในการติดตั้ง และบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานอย่างเหมาะสม

ลงทะเบียน

เพื่อ รับสินเชื่อ คืนทุนไวขึ้น!!

*ระยะเวลาคืนทุนขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน

สินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Calculate Shipping
ใช้โค้ดส่วนลด