Clicky
0 ฿0

ส่องนโยบาย พลังงานสะอาด พรรคการเมือง ปี 2566 มีพรรคไหนบ้าง? ส่งเสริมวิธีไหน?

ส่องนโยบาย พลังงานสะอาด พรรคการเมือง ปี 2566 มีอะไรบ้าง?

    ในปัจจุบัน มีพรรคการเมืองหลายพรรคที่มีนโยบายเกี่ยวกับพลังงานโซลาร์เซลล์ในประเทศไทย โดยบางพรรคได้เสนอนโยบายเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานที่สะอาดและยั่งยืน และบางพรรคได้เน้นไปที่การลดการใช้พลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างของพรรคการเมืองที่มีนโยบายเกี่ยวกับพลังงานโซลาร์เซลล์ ได้แก่

  1. พรรคประชาธิปัตย์: เสนอนโยบายเพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานที่สะอาดและยั่งยืน โดยเป้าหมายในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้เป็น 50% ของผลผลิตพลังงานไฟฟ้าในปี 2565 และ 100% ในปี 2570

  2. พรรคเพื่อไทย: เสนอนโยบายเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานที่สะอาดและยั่งยืน โดยเน้นไปที่การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และมีเป้าหมายในการผลิตพลังงานจากพลังงานที่สะอาดให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  3. พรรคก้าวไกล: เสนอนโยบายเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานที่สะอาดและมีเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้เชื้อเพลิงที่เป็นไปตามธรรมชาติ และลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงที่เป็นสารเรือนไหม้ เป้าหมายในการผลิตพลังงานจากพลังงานที่สะอาดให้เพิ่มขึ้นเป็น 50% ของการผลิตพลังงานทั้งหมดในปี 2565 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในปีต่อๆ ไป

  4. พรรคประชาสังคม: เสนอนโยบายเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานที่สะอาดและยั่งยืน โดยเน้นไปที่การผลิตพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ และมีเป้าหมายในการเพิ่มการใช้พลังงานที่สะอาดในการผลิตพลังงานไฟฟ้าในประเทศ

  5. พรรคเสรีไทย: เสนอนโยบายเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานที่สะอาดและมีเป้าหมายในการผลิตพลังงานจากพลังงานที่สะอาดให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แหล่งพลังงานอย่างเชื้อเพลิงได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ การนำเข้าและการใช้เชื้อเพลิงเป็นเพียงตัวเลือกที่สำคัญ

โดยสรุปแล้ว มีพรรคการเมืองหลายพรรคที่มีนโยบายเกี่ยวกับพลังงานโซลาร์เซลล์ในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปเล็กน้อย แต่เน้นไปที่การใช้พลังงานที่สะอาดและมีความยั่งยืนเป็นหลัก

#นโยบายพรรคการเมือง #นโยบายสิ่งแวดล้อม #เลือกตั้ง2566 #เลือกตั้ง #KEEP THE WORLD #พรรคประชาธิปัตย์ #พรรคพลังประชารัฐ #พรรคเพื่อไทย #พรรคก้าวไกล #พรรคภูมิใจไทย #เลือกตั้ง66
ลงทะเบียน

เพื่อ รับสินเชื่อ คืนทุนไวขึ้น!!

*ระยะเวลาคืนทุนขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน

สินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Calculate Shipping
ใช้โค้ดส่วนลด