Clicky
0 ฿0

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซล่าเซลล์ มีอะไรบ้าง?

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ มีอะไรบ้าง!? Cost-of-installing-solar-cells

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ มีอะไรบ้าง!?

     “ค่าไฟ” เป็นหนึ่งในรายจ่ายประจำเดือนที่สูงที่สุดสำหรับหลายสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน หรือโรงงาน เมื่อในแต่ละเดือนสถานที่ต่างๆที่กล่าวมา จะต้องแบกรับกับค่าไฟฟ้าที่ค่อนข้างสูง การหาวิธีประหยัดค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้จึงเป็นสิ่งที่หลายคนพยายามหาทางแก้ไขเพื่อลดต้นทุนต่างๆ หนึ่งในตัวเลือกที่หลายคนนึกถึงนั่นก็คือ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ “โซลาร์เซลล์” ที่ในปัจจุบันตัวเลือกนี้กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ต่อเรื่องการลดค่าไฟประจำเดือนของผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านพักอาศัยได้

     โดยหนึ่งในปัจจัยหลักที่ผู้คนให้ความสนใจก่อนตัดสินใจติดตั้งโซลาร์เซลล์คือ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะประกอบไปด้วยหลายหมวดหมู่ และเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทราบเพื่อเป็นข้อมูลที่จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณา การตัดสินใจก่อนที่จะลงทุนในการติดตั้ง มาดูกันดีกว่าว่า มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่ควรทราบกันบ้าง

1. ค่าบริการสำรวจพื้นที่และวิเคราะห์ความเป็นไปได้

     ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถานที่ที่จะติดตั้ง เนื่องจากสถานที่แต่ละแห่งนั้นมีความพร้อมและศักยภาพที่แตกต่างกัน การวิเคราะห์นี้จะครอบคลุมถึงความเหมาะสมในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์, ทิศทางการติดตั้ง, โครงสร้างที่จะใช้จุดยึดแผงโซล่าเซลล์มีความมั่นคง และตรวจสอบว่ามีความแข็งแรงขนาดไหน รวมไปถึงต้องวิเคราะห์ปริมาณไฟฟ้าที่ต้องการใช้, จุดคุ้มทุนในการติดตั้งว่าสามารถใช้งานได้ประมาณกี่ปีและผู้สนใจที่ติดตั้งรับได้หรือไม่ รวมไปถึงต้องประเมินความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผล และให้คำปรึกษาแก่ผู้สนใจติดตั้งตามสถานการณ์ที่เป็นไปได้

2. ค่าบริการออกแบบ ยื่นขออนุญาตหน่วยงานของภาครัฐ และมีการรับรองแบบการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ

     หลังจากการประเมินเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบวงจรไฟฟ้า ซึ่งในขั้นตอนนี้จะต้องประกอบด้วยข้อมูลข้างต้นในข้อ 1 ได้แก่ ความพร้อมของสถานที่ ความต้องการในการใช้ไฟฟ้าของสถานที่นั้นๆ ดูโครงสร้างต่างๆ โดยในขั้นตอนนี้จะมีการรับรองแบบด้วยวิศวกรไฟฟ้าที่มีใบอนุญาต และต้องนำเอกสารนี้ไปประกอบการยื่นขออนุญาตกับหน่วยงานต่างๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือการไฟฟ้านครหลวง และในการยื่นขออนุญาตทั้งหมดนี้ก็นับรวมว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เช่นกัน

3. ค่าบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และควบคุมงาน

     เมื่อการออกแบบวงจรไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้ง โดยวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในงานติดตั้งนี้ประกอบไปด้วย แผงโซล่าเซลล์ เครื่องแปลงไฟฟ้า(Inverter) อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง รวมไปถึงการเดินสายไฟเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกัน ซึ่งนับว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งทั้งอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแบบแผนที่วางไว้ จนถึงการตรวจสอบระบบต่างๆ เพื่อในการติดตั้งสำเร็จไปได้ดี

4. ค่าแรงช่างในการติดตั้ง

     ในส่วนของการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีทั้งการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ และการเดินสายไฟเพื่อเชื่อมอุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกัน ซึ่งการทำงานในขั้นตอนนี้ต้องอาศัยทีมช่างไฟฟ้าที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เพื่อให้ทุกจุดได้คุณภาพ และมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ติดตั้ง ความยาก-ง่าย และระดับความเสี่ยงของพื้นที่หน้างานทที่ติดตั้ง หากมีพื้นที่ที่สูงหรือยากต่อการติดตั้ง อาจจะมีอัตราค่าบริการที่สูงขึ้นไปด้วย

5. ค่าบำรุงรักษาและทำความสะอาด ตามกำหนดระยะเวลาของการประกันการติดตั้ง

     ส่วนสำคัญอีกหนึ่งส่วนคือ ค่าบำรุงรักษา รวมไปถึงค่าทำความสะอาด เพื่อให้ระบบโซล่าเซลล์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน โดยทั่วไปตัวแผงโซล่าเซลล์มีอายุการใช้งานและการรับประกันยาวนานถึง 25 – 30 ปี หากระบบได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้อายุการใช้งานอยู่ได้ยาวนานขึ้น

6. สรุป

     จะเห็นได้ว่ากระบวนการทำงานเริ่มตั้งแต่ก่อนการติดตั้ง จนถึงติดตั้งเสร็จสิ้นทุกกระบวนการ จำเป็นต้องดำเนินการร่วมกันหลายๆฝ่าย ซึ่งค่าใช้จ่ายในการติดตั้งทั้งหมดจะถูกผนวกรวมกันในหมวดหมู่ต่างๆ ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดนี้ ผู้ให้บริการจะจัดทำใบเสนอราคาเพื่อเสนอให้ผู้สนใจติดตั้งได้พิจารณาตั้งแต่ขั้นแรกก่อนการลงทุน

     สำหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่อง ค่าไฟหรือค่าพลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือนที่ยังสูงอยู่ และต้องการลดรายจ่ายในแต่ละเดือน สามารถขอคำแนะนำได้ที่ EV Power Energy ทางบริษัทมีเจ้าหน้าที่พร้อมสำหรับการให้คำแนะนำ และคำปรึกษาตามความจริง มีทีมงานคุณภาพ และทีมงานติดตั้งมีที่ประสบการณ์ด้านการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มามากกว่า 20 ปี คอยให้บริการด้านพลังงานสะอาดแบบครบวงจร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ: EV Power Energy

ลงทะเบียน

สนใจ ติดตั้งโซล่าเซลล์

สินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Calculate Shipping
ใช้โค้ดส่วนลด