Clicky
0 ฿0

ติดตั้งโซล่าเซลล์ ต้องขออนุญาตด้วยเหรอ?

ติดโซลาร์เซลล์+ขออนุญาติ 1

ติดตั้งโซล่าเซลล์ ต้องขออนุญาตด้วยเหรอ?

     การติดตั้งโซล่าเซลล์กำลังเป็นเทรนที่หลายคนกำลังให้ความสนใจกันในปัจจุบันที่ค่าไฟกำลังพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ การหันมาติดตั้งโซล่าเซลล์นอกจากจะเป็นการช่วยลดหย่อนค่าไฟแล้วยังเป็นพลังงานสะอาดที่รักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย
     แต่ว่าการติดตั้งโซล่าเซลล์ ต้องศึกษาข้อมูลประเภทของโซล่าเซลล์ที่ต้องขออนุญาตและทำให้ถูกกฏหมายกันด้วย การติดตั้งไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์จำเป็นจะต้องขออนุญาติหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องถึง 3 หน่วยงานกันเลย และยังมีรายละเอียด ขั้นตอน เอกสาร ที่ต้องเตรียมตัวกันไปด้วย

โซล่าเซลล์ บ้านจัดสรร

1. หลักเกณฑ์ในการยื่นขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์

     โดยจะพิจารณาจากการผลิตกระแสไฟฟ้าของระบบโซล่าเซลล์ที่ติดตั้ง โดยแบ่งออกเป็น 3 เงื่อนไขดังนี้

 • เงื่อนไขที่1 : แผงโซล่าเซลล์ (PV) < 200kWp (200,000 watt)
 • เงื่อนไขที่2 : แผงโซล่าเซลล์ (PV) >= 200kWp แต่ไม่เกิน 100 kept (200,001-1,000,00 watt)
 • เงื่อนไขที่3 : แผงโซล่าเซลล์ (PV) >= 1,000kWp (1,000,000 watt) ขึ้นไป

     ตามการผลิตไฟฟ้าจากผลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย (ประเภท 1) ต้องมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 กิโลวัตต์เท่านั้น

2. ขั้นตอนการขอการติดตั้งโซล่าเซลล์

 1. ก่อนการติดตั้งโซล่าเซลล์
  ต้องหาผู้ติดตั้งที่มีความน่าเชื่อถือ และชำนาญในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เพื่อสำรวจพื้นที่หน้างานก่อนการติดตั้ง และคำนวณประมาณการการติดตั้งให้การติดตั้งถูกต้องตามมาตรฐาน ปลอดภัย และอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้ง ไม่ว่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์ และแผงโซล่าเซลล์ได้มาตรฐานตามที่การไฟฟ้ารับรอง
 2. ยื่นเอกสารขออนุญาตการก่อสร้าง
  เจ้าของบ้านต้องเตรียมเอกสารและหลักฐาน ไว้ยื่นต่อหน่วยงานราชการส่วนท่องถิ่น เทศบาล หรือ อบต. เพื่อขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารต้องแนบหลักฐานต่างๆ พร้อมกับใบอนุญาต อ.1 ซึ่งสามารถไปขอได้ที่สำนักงาน อบต หรือ สำนักงานเขตพื้นที่ โดยถ้าได้รับหนังสือตอบรับก็สามารถติดตั้งได้ทันที
  เอกสารที่ต้องเตรียม
  – แบบฟอร์มคำขอ อ.1
  – แบบแปลนแผนผังและโครงสร้างหลังคาสำหรับการติดตั้งโซล่าเซลล์
  – รายการคำนวณโครงสร้าง โครงสร้าง แบบฟอร์มการสำรวจตัวอาคาร และเอกสารรับรองของวิศวกรโยธาผู้ออกแบบการการติดตั้ง
 3. การลงทะเบียน
  เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้ทำการลงทะเบียเพื่อแจ้งประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต สามารถลงทะเบียนผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) https://www.erc.or.th/ หรือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงาน กกพ.ได้ด้วยตนเอง
  เอกสารที่ต้องเตรียม
  – สำเนาหลักฐานการยื่นแจ้งจากหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
  – ภาพถ่ายการติดตั้งอุปกรณ์แผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์
  – แบบ Single Line Diagram ทางการไฟฟ้าที่มีวิศวกรไฟฟ้าที่ได้รับใบอนุญาตเซ็นรับรอง เมื่อติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ถูกต้อง
  – แบบแปลนโครงสร้างการติดตั้งและรายการคำนวณโครงสร้างที่มีวิศวกรโยธาเซ็นลงนามรับลอง
  – รุ่น ชนิด ยี่ห้อ ของโซล่าเซลล์และอินเวอร์เตอร์
  – สำเนาบัตรประชาชนที่ตรงกับชื่อผู้ใช้ไฟ

 4. แจ้ง กฟน. หรือ กฟภ.เข้าตรวจสอบระบแและชำระเงิน
  ทำการแจ้งการไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบระบบต่างๆและทดสอบการเชื่อมต่อของระบบโซล่าเซลล์กับไฟฟ้าของการไฟฟ้า พร้อมกับชำระค่าใช้จ่ายตามที่การไฟฟ้ากำหนด
  เอกสารที่ต้องเตรียม
  – แบบคำขอเชื่อต่อระบบโซล่าเซลล์กับไฟฟ้า
  – แบบแปลนแผนผังและโครงสร้างหลังคาสำหรับการติดตั้งโซล่าเซลล์
  – แบบแปลนโครงสร้างการติดตั้งและรายการคำนวณโครงสร้างที่มีวิศวกรโยธาเซ็นลงนามรับลอง
  – หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า
  – รุ่น ชนิด ยี่ห้อ ของโซล่าเซลล์และอินเวอร์เตอร์
  – สำเนาบัตรประชาชนของผู้ใช้ไฟฟ้า
 5. รับหนังสืออนุญาตจาก กกพ. แล้วนำไปยื่นต่อการไฟฟ้า
  เมื่อได้รับหนังสือแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตจาก กกพ. และชำระค่าใช้จ่ายเสร็จแล้ว ก็นำไปยื่นต่อการไฟฟ้าเพื่อให้ การไฟฟ้าเข้ามาตรวจสอบระบบโซล่าเซลล์ตามข้อกำหนด เสร็จแล้วก็สามารถใช้โซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้ได้เลย
sell-pea

     แต่ก็ไม่ใช่ทุกประเภทของโซลล่าเซลล์ที่ต้องทำการขออนุญาต ต้องเป็นระบบโซล่าเซลล์ที่ต้องทำงานควบคู่ขนาดกับการไฟฟ้าเท่านั้น ประเภทของโซล่าเซลล์ที่ต้องทำการขออนุญาตจะมีด้วยกันอยู่ 2 ประเภท คือ ระบบออนกริด หรือที่นิยมเรียกกันว่า โซล่ารูฟท๊อป และระบบไฮบริดบางรุ่นเท่านั้น

ลงทะเบียน

เพื่อ รับสินเชื่อ คืนทุนไวขึ้น!!

*ระยะเวลาคืนทุนขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน

สินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Calculate Shipping
ใช้โค้ดส่วนลด