Clicky
0 ฿0

ไฟ 1 เฟส กับ ไฟ 3 เฟส ต่างกันอย่างไร?

ไฟ 1-3 เฟส โซล่าเซลล์

ไฟ 1 เฟส กับ ไฟ 3 เฟส ต่างกันอย่างไร?

     ไฟฟ้า คือ พลังงานที่มีความสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อำนวยความสะดวกให้กับเราทุกวันนี้ต่างก็ต้องพึ่งพากระแสไฟฟ้าทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพัดลม แอร์ โทรทัศน์ หรือแม้แต่ระบบรักษาความปลอดภัยในยุคนี้ก็เลือกที่จะใช้เป็นระบบไฟฟ้าเช่นกัน เมื่อชีวิตของเราต้องอยู่ใกล้กับไฟฟ้าถึงขนาดนี้ จึงควรศึกษาเรื่องราวที่น่าสนใจของไฟฟ้าไว้บ้าง ถ้าเกิดปัญหาเรื่องระบบไฟภายในบ้านจะได้รู้ว่าเกิดจากสาเหตุใดในปัจจุบัน ไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่มีด้วยกัน 2 ระบบหลักๆ คือ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส และระบบไฟฟ้า 3 เฟส

มิเตอร์ไฟ 1 - 3 เฟส

ระบบไฟฟ้า 1 เฟส

     ระบบไฟฟ้า 1 เฟส คือ ระบบไฟฟ้าที่มีสายไฟ 2 เส้น คือ สายไฟ L (Line) และสาย N (Neutral) แรงดันไฟฟ้าระหว่างสาย L และ N อยู่ที่ 220 โวลต์

     ระบบไฟฟ้า 1 เฟส เป็นระบบไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในครัวเรือนและอาคารขนาดเล็ก เนื่องจากมีการติดตั้งและบำรุงรักษาที่ง่าย ค่าใช้จ่ายไม่สูง และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ส่วนใหญ่ก็ออกแบบมาสำหรับระบบไฟฟ้า 1 เฟส

ระบบไฟฟ้า 3 เฟส

     ระบบไฟฟ้า 3 เฟส คือ ระบบไฟฟ้าที่มีสายไฟ 4 เส้น คือ สาย L1, L2, L3 และสาย N (Neutral) แรงดันไฟฟ้าระหว่างสาย L1 และ L2, L2 และ L3, L3 และ L1 อยู่ที่ 380 โวลต

     ระบบไฟฟ้า 3 เฟส นิยมใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมและเครื่องจักรขนาดใหญ่ เนื่องจากสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าระบบไฟฟ้า 1 เฟส จึงสามารถขับเคลื่อนเครื่องจักรขนาดใหญ่ได้มีประสิทธิภาพ

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างระบบไฟฟ้า 1 เฟส กับ ไฟ 3 เฟส

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างระบบไฟฟ้า 1 เฟส กับ ไฟ 3 เฟส มีดังนี้

ลักษณะ
ระบบไฟฟ้า 1 เฟส
ระบบไฟฟ้า 3 เฟส
จำนวนสายไฟ
2 เส้น
4 เส้น
แรงดันไฟฟ้า
220 โวลต์
380 โวลต์
การใช้งาน
ครัวเรือน อาคารขนาดเล็ก
โรงงานอุตสาหกรรม
เครื่องจักรขนาดใหญ่
ประสิทธิภาพ
น้อยกว่า
มากกว่า
ค่าใช้จ่าย
ต่ำกว่า
สูงกว่า

ข้อดีและข้อเสียของระบบไฟฟ้า 1 เฟส

     ข้อดี

 • มีการติดตั้งและบำรุงรักษาที่ง่าย ค่าใช้จ่ายไม่สูง
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ส่วนใหญ่ก็ออกแบบมาสำหรับระบบไฟฟ้า 1 เฟส
 • ปลอดภัยต่อการใช้งาน เนื่องจากมีแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่าระบบไฟฟ้า 3 เฟส

     ข้อเสีย

 • ประสิทธิภาพในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าน้อยกว่าระบบไฟฟ้า 3 เฟส
 • ไม่สามารถขับเคลื่อนเครื่องจักรขนาดใหญ่ได้

ข้อดีและข้อเสียของระบบไฟฟ้า 3 เฟส

     ข้อดี

 • สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าระบบไฟฟ้า 1 เฟส จึงสามารถขับเคลื่อนเครื่องจักรขนาดใหญ่ได้มีประสิทธิภาพ
 • ประหยัดพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง
 • ปลอดภัยต่อการใช้งาน เนื่องจากมีแรงดันไฟฟ้าที่เท่ากันทุกเฟส

     ข้อเสีย

 • มีการติดตั้งและบำรุงรักษาที่ยาก ค่าใช้จ่ายสูง
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ส่วนใหญ่ต้องออกแบบมาสำหรับระบบไฟฟ้า 3 เฟส
เปลี่ยนเฟส ไฟ 1 - 3 เฟส

แนวทางการเลือกระบบไฟฟ้า

     การเลือกระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมควรพิจารณาจากลักษณะการใช้งานและความต้องการ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 1. ลักษณะการใช้งาน เช่น ครัวเรือน อาคารขนาดเล็ก โรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักรขนาดใหญ่
 2. ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า เช่น ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมากหรือไม่
 3. ค่าใช้จ่าย เช่น ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายหรือไม่

     โดยหากต้องการใช้ไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนและอาคารขนาดเล็ก ระบบไฟฟ้า 1 เฟส จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า เนื่องจากมีการติดตั้งและบำรุงรักษาที่ง่าย ค่าใช้จ่ายไม่สูง และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ส่วนใหญ่ก็ออกแบบมาสำหรับระบบไฟฟ้า 1 เฟส แต่หากต้องการใช้ไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและเครื่องจักรขนาดใหญ่ ระบบไฟฟ้า 3 เฟส จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า เนื่องจากสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าระบบไฟฟ้า 1 เฟส จึงสามารถขับเคลื่อนเครื่องจักรขนาดใหญ่ได้มีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างการใช้งานระบบไฟฟ้า 1 เฟส
     – ระบบไฟฟ้า 1 เฟส นิยมใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปในครัวเรือน เช่น หลอดไฟ พัดลม เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น โทรทัศน์ เป็นต้น

ตัวอย่างการใช้งานระบบไฟฟ้า 3 เฟส
     – ระบบไฟฟ้า 3 เฟส นิยมใช้กับเครื่องจักรขนาดใหญ่ เช่น เครื่องกลึง เครื่องปั๊ม เครื่องอัดอากาศ เป็นต้น

     ระบบไฟฟ้า 1 เฟส และระบบไฟฟ้า 3 เฟส เป็นระบบไฟฟ้าที่แตกต่างกัน โดยมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป การเลือกระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมจึงควรพิจารณาจากลักษณะการใช้งานและความต้องการ

ลงทะเบียน

เพื่อ รับสินเชื่อ คืนทุนไวขึ้น!!

*ระยะเวลาคืนทุนขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน

สินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Calculate Shipping
ใช้โค้ดส่วนลด