Clicky
0 ฿0

รู้จักกับ RAPID SHUTDOWN ก่อนติดโซล่าเซลล์

rapid shutdown โซล่าเซลล์ คืออะไร 1

รู้จักกับ RAPID SHUTDOWN ก่อนติดโซล่าเซลล์

     Rapid Shutdown คือ ระบบหยุดทำงานฉุกเฉินสำหรับระบบโซล่าเซลล์ โดยทำหน้าที่ลดแรงดันไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ให้เหลือระดับที่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ หรือไฟฟ้าขัดข้อง

1. ทำไมถึงต้องมี Rapid Shutdown

     แผงโซล่าเซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงถึงหลายร้อยโวลต์ ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ หรือไฟฟ้าขัดข้อง แรงดันไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ เช่น ไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้
     Rapid Shutdown จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบโซล่าเซลล์ โดยทำหน้าที่ตัดแรงดันไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ให้เหลือระดับที่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานภายในระยะเวลาอันสั้น

2. หลักการทำงานของ Rapid Shutdown

     Rapid Shutdown ทำงานโดยอาศัยอุปกรณ์ที่เรียกว่า Rapid Shutdown Device (RSD) ซึ่งจะทำหน้าที่ตัดวงจรไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ออกเป็นหลายส่วน จากนั้นจึงใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ในการลดแรงดันไฟฟ้าในแต่ละส่วนให้เหลือระดับที่ปลอดภัย

3. ประเภทของ Rapid Shutdown

     Rapid Shutdown แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

  1. แบบแบ่งวงจร (Array-level Rapid Shutdown) เป็นระบบที่ตัดวงจรไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ออกเป็นหลายส่วน โดยแต่ละส่วนจะมีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 80 โวลต์
  2. แบบแยกแผง (Module-level Rapid Shutdown) เป็นระบบที่ตัดวงจรไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์แต่ละแผงแยกกัน โดยแต่ละแผงจะมีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 30 โวลต์

4. การติดตั้ง Rapid Shutdown

     Rapid Shutdown จะต้องติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญการ โดยจะต้องติดตั้งตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ระบบที่เกี่ยวข้องกับการทำงานแบบ Rapid Shutdown มีด้วยกัน 3 ประเภท คือ

  1. สวิตช์ปุ่มฉุกเฉิน คือ อุปกรณ์ตัดการทำงานในระดับแผงโซลาร์เซลล์ โดยการเชื่อมต่อสวิตช์ฉุกเฉินกับอุปกรณ์ตัดการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์ด้วยสายสัญญาณสื่อสาร
ปุ่มฉุกเฉิน Rapid Shutdown
  1. อุปกรณ์ optimizer คือ อุปกรณ์ควบคุมการทำงานในระดับแผงโซลาร์เซลล์ จะติดอยู่ใต้แผงโซลาร์ ใช้ควบคู่กับ อินเวอร์เตอร์ บางยี่ห้อ เช่น SolarEdge ระบบนี้สามารถตั้งค่าการทำงานของของระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบหยุดทำงานฉุกเฉินได้โดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์พิเศษอื่นๆ เพิ่มเติมแต่อย่างใดอุปกรณ์ optimizer คือ อุปกรณ์ควบคุมการทำงานในระดับแผงโซลาร์เซลล์ จะติดอยู่ใต้แผงโซลาร์ ใช้ควบคู่กับ อินเวอร์เตอร์ บางยี่ห้อ เช่น SolarEdge ระบบนี้สามารถตั้งค่าการทำงานของของระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบหยุดทำงานฉุกเฉินได้โดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์พิเศษอื่นๆ เพิ่มเติมแต่อย่างใด
sun2000-600w-p
  1. อุปกรณ์ไมโครอินเวอร์เตอร์ คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าพที่แปลงพลังงานไฟฟ้าจาก DC เป็น AC ในทุกๆแผงโซลาร์เซลล์ สามารถตัดการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยสอดคล้องกับมาตรฐานระบบหยุดทำงานฉุกเฉิน ได้เช่นกัน
Micro Inverter

     โดยสรุปแล้ว Rapid Shutdown เป็นระบบหยุดทำงานฉุกเฉินสำหรับระบบโซล่าเซลล์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบ โดยทำหน้าที่ตัดแรงดันไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ให้เหลือระดับที่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานภายในระยะเวลาอันสั้น
     สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ควรพิจารณาติดตั้ง Rapid Shutdown เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

ลงทะเบียน

เพื่อ รับสินเชื่อ คืนทุนไวขึ้น!!

*ระยะเวลาคืนทุนขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน

สินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Calculate Shipping
ใช้โค้ดส่วนลด