Clicky
0 ฿0

โซล่าเซลล์ HYBRID เหมาะกับธุรกิจแบบไหน

โซล่าเซลล์ Hybrid เหมาะกับธุรกิจ

โซล่าเซลล์ HYBRID เหมาะกับธุรกิจแบบไหน

     โซล่าเซลล์แบบ Hybrid หรือเป็นระบบโซล่าเซลล์ที่มีแบตเตอรี่ร่วมด้วย เป็นระบบที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และหลังจากนั้นสามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่ เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่ใช้ภายในบ้านทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน ซึ่งระบบโซล่าเซลล์แบบ Hybrid จะเหมาะสำหรับธุรกิจที่มีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงทั้งกลางวันและกลางคืน

w700 (4)

ตัวอย่างธุรกิจที่เหมาะกับระบบโซล่าเซลล์แบบไฮบริด ได้แก่

 • ธุรกิจค้าปลีก เช่น ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีกต่างๆ ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ แสงสว่าง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
 • ธุรกิจโรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาล คลินิก สถานพยาบาลต่างๆ ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องใช้ทางการแพทย์ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย แสงสว่าง ฯลฯ
 • ธุรกิจโรงแรม เช่น โรงแรม รีสอร์ท ที่พักต่างๆ ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ แสงสว่าง อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ฯลฯ
 • ธุรกิจที่มีบ่อปลา ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าสำหรับออกซิเจนที่กับปลา หรืออาจจะเป็นสัตว์น้ำต่างๆ
 • ธุรกิจร้านอาหาร (ไวน์) ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าสำหรับตู้แช่ไวน์ต่างๆ
 • ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานผลิตสินค้า โรงงานแปรรูป โรงงานก่อสร้าง ฯลฯ ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต แสงสว่าง ฯลฯ
 • ธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอที และServer ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องเปิดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อดีของโซล่าเซลล์แบบระบบ Hybrid ดังนี้

 1. ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า โดยระบบจะทำหน้าที่เก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ในช่วงกลางวันไว้ในแบตเตอรี่ แล้วจ่ายไฟฟ้าออกมาใช้ในช่วงกลางคืน ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าได้
 2. เพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้า เนื่องจากสามารถผลิตไฟฟ้าได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาไฟฟ้าจากภายนอก ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับ ระบบ Hybrid ก็จะยังสามารถจ่ายไฟฟ้าให้อุปกรณ์ต่างๆ ได้ตามปกติ
 3. ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
 4. สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืน
 5. สามารถจ่ายไฟฟ้าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการใช้ไฟฟ้าสูงได้ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องจักร เป็นต้น
 6. มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการใช้งาน
 7. มีความปลอดภัยสูง ติดตั้งและดูแลรักษาง่าย

     อย่างไรก็ตาม ระบบ Hybrid ก็มีราคาสูงกว่าระบบ On-Grid อยู่พอสมควร ดังนั้น ธุรกิจที่พิจารณาติดตั้งระบบ Hybrid ควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 1. ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า หากธุรกิจใดที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน ระบบ Hybrid จะช่วยให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่าระบบอื่นๆ เพราะระบบโซล่าเซลล์แบบไฮบริด จะช่วยยืดระยะเวลาการใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ได้มากขึ้น
 2. งบประมาณ ระบบ Hybrid มีราคาสูงกว่าระบบ On-Grid ธุรกิจควรพิจารณางบประมาณที่มีอยู่ให้เหมาะสม
 3. ระยะเวลาคืนทุน ระยะเวลาคืนทุนของระบบ Hybrid ขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าและราคาไฟฟ้า โดยปกติแล้ว ระยะเวลาคืนทุนจะอยู่ที่ประมาณ 5-10 ปี
LINE_ALBUM_I-30166-คุณพิมพ์รัตน์-8-kW-1-P-ไฮบริด-ช่อแล_๒๓๐๔๒_130

     หากคุณที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่มีความต้องการใช้ในการใช้ไฟฟ้าสูงทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจโรงพยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์ ธุรกิจโรงแรม และธุจกิจอื่นๆอีกมากมาย ระบบ Hybrid ก็ถือได้ว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอย่างหนึ่งที่สามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้าได้ ลดต้นทุน แถมยังเพิ่มกำไรให้กับเจ้าของธุรกิจอีกด้วย

ลงทะเบียน

เพื่อ รับสินเชื่อ คืนทุนไวขึ้น!!

*ระยะเวลาคืนทุนขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน

สินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Calculate Shipping
ใช้โค้ดส่วนลด