Clicky
0 ฿0

Q&A หากไฟดับ “โซล่าเซลล์” ยังทำงานหรือไม่

ไฟดับ โซล่าเซลล์ ทำงานหรือไม่

Q&A หากไฟดับ “โซล่าเซลล์” ยังทำงานหรือไม่

Q : หากไฟดับ Solar cell ยังสามารถใช้งานได้หรือไม่?

A : ใช้งานไม่ได้ เนื่องจากระบบที่ติดตั้งเป็นระบบที่มีการเชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้า (On-Grid) ดังนั้นแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ ภายใน 3 วินาทีเท่านั้นเครื่องแปลงไฟ (Inverter) จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าในกรณีที่มีการซ่อมระบบ เนื่องจากหากระบบไม่หยุดทำงาน ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบ solar cell อาจจะย้อนเข้าระบบสายส่งและทำให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงานแก้ไขระบบไฟฟ้าได้

ลงทะเบียน

เพื่อ รับสินเชื่อ คืนทุนไวขึ้น!!

*ระยะเวลาคืนทุนขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน

สินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Calculate Shipping
ใช้โค้ดส่วนลด