Clicky
0 ฿0

Zero Carbon คำนวณ ลด ชดเชย ใน แอปเดียว

Zero Carbon คำนวณ ลด ชดเชย ใน แอปเดียว

Zero Carbon คำนวณ ลด ชดเชย ใน แอปเดียว

     ปัญหาภาวะโลกร้อน เป็นผลมาจากการสะสมก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ซึ่งมาจากกิจกรรมของมนุษย์ ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง สิ่งนี้เป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมหลักที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลก ดังนั้นแล้วการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งการลดกิจกรรมที่ทำลายสิ่งแวดล้อม และเข้าร่วมโครงการที่ช่วยลดผลกระทบ เช่น การชดเชยคาร์บอน เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของโลกให้ยังคงอยู่เหมือนเดิม ซึ่งในการดำเนินชีวิตของเราทุกคนล้วนมีส่วนสร้างผลเสียให้สิ่งแวดล้อมทั้งนั้น

ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases : GHG)

     ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซชนิดต่างๆ ที่ก่อให้เกิดปรากฎการณ์ก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) และสารประกอบจำพวกฟลูออไรด์ 3 ชนิด คือ ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (Hydrofluorocarbon: HFC) เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (Perfluorocarbon: PFC) และซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (Sulfurhexafluoride: SF6) ซึ่งวัฎจักรการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศมีทั้ง โดยทางตรงจากกลุ่มการเผาไหม้เชื้อเพลิง หรือโดยทางอ้อมจากการผลิตกระแสไฟฟ้าและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน จะเห็นได้ว่าการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่มีอยู่หลากหลาย ได้สร้างก๊าซเรือนกระจกมากมายขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint)

     คือ การวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นผลจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์หรือองค์กร นับเป็นการวัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คาร์บอนฟุตพริ้นท์มักจะถูกแสดงในหน่วยของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้ระหว่างก๊าซเรือนกระจกที่มีคุณสมบัติการเก็บรักษาความร้อนต่างกัน

     การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์อาจรวมถึงปัจจัยต่างๆ เช่น การใช้พลังงานในบ้านเรือน การเดินทาง การผลิตและการบริโภคอาหาร การใช้สินค้าและการบริการ ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้มีส่วนในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การทราบถึงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของตนเองหรือขององค์กรช่วยให้สามารถระบุและจัดการกับแหล่งที่มาของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก นำไปสู่การลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แอปพลิเคชัน Zero Carbon

     “Zero Carbon” เป็นเครื่องมือคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์หรือปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย เชิงเกษตร เชิงอาหาร เชิงสุขภาพ เชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล การจัดงาน เช่น การแข่งขันกีฬา ดนตรี คอนเสิร์ต เทศกาลและงานอื่นๆ การจัดประชุม/สัมมนา การจัดประชุมนานาชาติ การจัดแสดงสินค้า และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล โดยผู้จัดงานทุกคนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นนี้ได้ทั้งใน App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS และใน Play Store สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

     จากนั้นผลการคำนวณที่ได้ สามารถต่อยอดเป็น Carbon Neutral Event โดยสนับสนุนให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก ผ่านทางการซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ของการจัดงานอีเว้นท์ เพื่อทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากงานของท่าน สุทธิเป็นศูนย์

     มาร่วมกันจัดงานอีเว้นท์ในรูปแบบคาร์บอนนิวทรัล (แบบรับรองตนเอง) ผ่านการคำนวณและชดเชยคาร์บอน ด้วยแอพพลิเคชั่น Zero Carbon

ลงทะเบียน

เพื่อ รับสินเชื่อ คืนทุนไวขึ้น!!

*ระยะเวลาคืนทุนขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน

สินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Calculate Shipping
ใช้โค้ดส่วนลด