Clicky
0 ฿0

โซล่าเซลล์&คาร์บอนเครดิต พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง

โซล่าเซลล์&คาร์บอนเครดิต พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง

โซล่าเซลล์&คาร์บอนเครดิต พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง

     การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกลายเป็นวาระสำคัญระดับโลก พลังงานสะอาดอย่างโซล่าเซลล์ได้กลายเป็นกุญแจสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และหนึ่งในเครื่องมือที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากคือ “คาร์บอนเครดิต” ซึ่งเป็นกลไกที่ช่วยให้การลงทุนในพลังงานสะอาดมีความน่าสนใจและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผสานกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอย่าง Huawei FusionSolar

โซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์

     โซล่าเซลล์ หรือ เซลล์แสงอาทิตย์ เป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การติดตั้งโซล่าเซลล์ไม่เพียงแต่ช่วยลดค่าไฟฟ้า แต่ยังเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว และที่สำคัญคือเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ข้อดีของการติดโซล่าเซลล์

 1. พลังงานสะอาดและยั่งยืน : โซล่าเซลล์ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีวันหมดและไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศหรือน้ำ ช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน
 2. ลดค่าไฟฟ้า : การติดตั้งโซล่าเซลล์ช่วยลดค่าไฟฟ้าได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงกลางวันที่มีแสงแดดมาก นอกจากนี้ยังสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตได้กลับคืนให้กับการไฟฟ้า เพื่อสร้างรายได้เสริม
 3. การสนับสนุนจากภาครัฐ : หลายประเทศทั่วโลกมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เช่น การให้เงินอุดหนุน การลดหย่อนภาษี และการรับซื้อไฟฟ้าในราคาพิเศษ
 4. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : การใช้โซล่าเซลล์เป็นการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดมลพิษทางอากาศและน้ำ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คาร์บอนเครดิต

ติดโซล่าเซลล์วันนี้ รับคาร์บอนเครดิตคืนในวันหน้า

     คาร์บอนเครดิต คือใบรับรองที่ออกให้กับโครงการหรือกิจกรรมที่สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยคาร์บอนเครดิตสามารถนำไปซื้อขายในตลาดคาร์บอนได้ ซึ่งเป็นกลไกที่ช่วยให้ธุรกิจและองค์กรต่างๆ สามารถชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเองได้

     อนาคตของคาร์บอนเครดิต มีความสดใสและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง คาร์บอนเครดิตไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว สร้างโอกาสทางธุรกิจ และสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้

โซล่าเซลล์เกี่ยวข้องกับคาร์บอนเครดิตอย่างไร

 1. โซล่าเซลล์ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ไม่ปล่อยมลพิษ ต่างจากการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน
 1. โครงการ T-VER สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนโครงการ T-VER หรือ Thailand Voluntary Emission Reduction Program เป็นโครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนรวมถึงโซล่าเซลล์
 2. โซล่าเซลล์มีสิทธิ์รับคาร์บอนเครดิตโครงการโซล่าเซลล์ที่ผ่านเกณฑ์ T-VER สามารถ ขอรับ คาร์บอนเครดิตนำไป ขาย ในตลาดได้

6 ขั้นตอนเพื่อพิจารณาเข้าโครงการ T – VER

 1. ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER โดยผู้พัฒนาโครงการ
 2. รับคำขอและตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสารและหลักฐานโดยเจ้าหน้าที่องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (เจ้าหน้าที่อบก.)
 3. พิจารณากลั่นกรองและทบทวนความถูกต้องโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก
 4. พิจารณาขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER โดยคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
 5. แจ้งผลพิจารณาขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER โดยเจ้าหน้าที่องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (เจ้าหน้าที่อบก.)
 6. ออกหนังสือรับรอง (Certificate) การขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER โดยเจ้าหน้าที่องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (เจ้าหน้าที่อบก.)

 

Huawei FusionSolar ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจร

Huawei FusionSolar

Huawei FusionSolar

     Huawei FusionSolar เป็นโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะที่ครบวงจร ที่ผสานรวมเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงเข้ากับระบบโซล่าเซลล์ ทำให้ระบบโซล่าเซลล์มีประสิทธิภาพสูงสุด ปลอดภัย และเชื่อถือได้ หัวใจสำคัญของ Huawei FusionSolar คืออุปกรณ์อัจฉริยะที่ทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของระบบโซล่าเซลล์ ได้แก่

อุปกรณ์สำหรับระบบโซล่าเซลล์จาก Huawei FusionSolar

Huawei SUN 2000

Huawei Inverter

     Huawei Inverter คือหัวใจสำคัญของระบบโซล่าเซลล์ แปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จากแผงโซล่าเซลล์ เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ที่สามารถใช้งานได้ทั่วไป Huawei นำเสนออินเวอร์เตอร์หลากหลายรุ่น ประสิทธิภาพสูง ความน่าเชื่อถือสูง ปลอดภัย ชาญฉลาด ใช้งานง่าย

Huawei LUNA 2000 S1

Huawei LUNA 2000 S1

     Huawei LUNA 2000 S1 คือ แบตเตอรี่สำรองไฟ เก็บพลังงานส่วนเกินจากแผงโซล่าเซลล์ ใช้ไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมล่าสุด ประสิทธิภาพสูง ความน่าเชื่อถือสูง ปลอดภัย ใช้งานง่าย

Huawei Smart PV Optimizer

Huawei Optimizer

     Huawei Smart PV Optimizer อุปกรณ์เสริม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ ติดตั้งที่หลังแผงโซล่าเซลล์แต่ละแผง ควบคุมจุดทำงานสูงสุด (MPPT) แยกอิสระ เหมาะสำหรับระบบที่มีแผงโซล่าเซลล์หันไปทิศทาง หรือมุมรับแสงอาทิตย์แตกต่างกัน

Huawei Smart Dongle

Huawei Smart Dongle

     Huawei Smart Dongle เป็นอุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์ Huawei กับอินเทอร์เน็ต ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอินเวอร์เตอร์ ควบคุมและจัดการระบบจากระยะไกล และรับการแจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหา

Huawei Backup Box

Huawei Backup Box

     Huawei Backup Box หรือ กล่องสำรองไฟ เป็นอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งกับระบบโซล่าเซลล์ เปรียบเสมือนแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ทำหน้าที่เก็บพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินจากแผงโซล่าเซลล์ไว้สำรองใช้งาน เมื่อไฟฟ้าดับ Backup Box จะจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่แทนไฟฟ้าจากการไฟฟ้า ช่วยให้คุณสามารถใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องกังวลเรื่องไฟดับ

Huawei Smart Power Sensor

Huawei Smart Meter

     Huawei Smart Power Sensor ทำหน้าที่ควบคุมการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด จัดสรรพลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่ และระบบไฟฟ้าประจำเมือง ออกแบบมาเพื่อควบคุมการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด ในระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เหมาะสำหรับการใช้งานในบ้าน ธุรกิจ และโรงงานอุตสาหกรรม

Huawei FusionSolar APP

multi-platform app fusion solar

แอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและจัดการระบบโซล่าเซลล์ได้ง่ายๆ ผ่านสมาร์ทโฟน

     การผสานรวม Huawei FusionSolar เข้ากับระบบโซล่าเซลล์ ทำให้ระบบสามารถผลิตพลังงานสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งส่งผลให้ปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ได้รับเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ระบบตรวจสอบและจัดการอัจฉริยะของ Huawei FusionSolar ยังช่วยให้สามารถติดตามและรายงานปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการยืนยันความถูกต้องของคาร์บอนเครดิต

     สรุป โซล่าเซลล์ คาร์บอนเครดิต และHuawei FusionSolar เป็นสามประสานที่สำคัญในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน การลงทุนในโซล่าเซลล์ที่ใช้ Huawei FusionSolar ไม่เพียงแต่เป็นการลดค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้ แต่ยังเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของโลกใบนี้ การใช้คาร์บอนเครดิตเป็นกลไกในการส่งเสริมการลงทุนในพลังงานสะอาด จะช่วยเร่งการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมคาร์บอนต่ำและสร้างโลกที่น่าอยู่สำหรับคนรุ่นต่อไป

   พิเศษสุดๆ ! หากสนใจติดตั้งโซลาร์เซลล์กับเราสามารถติดต่อมาได้เลยที่ EV Power Energy บริการจัดจำหน่ายและติดตั้งโซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ Inverter อุปกรณ์การติดตั้ง จุดชาร์จ EV สารเคลือบแผง Nano Coating อุปกรณ์ต่างๆ Huawei และการออกแบบกรอบอาคารประหยัดพลังงาน ประสบการณ์กว่า 10 ปี พร้อมบริการทั่วประเทศ!!! หรือติดต่อได้ที่

โทรศัพท์ 050 000 864 , 090 456 6646
Facebook : EV Power Energy
Instagram : evpowerenergy
Line : @evpowerenergy

ลงทะเบียน

เพื่อ รับสินเชื่อ คืนทุนไวขึ้น!!

*ระยะเวลาคืนทุนขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน

สินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Calculate Shipping
ใช้โค้ดส่วนลด