Clicky
0 ฿0

ทำไมสินเชื่อโซล่าเซลล์ ICBC ถึงคุ้มค่ากว่าที่คุณคิด

ทำไมสินเชื่อโซล่าเซลล์ ICBC ถึงคุ้มค่ากว่าที่คุณคิด

ทำไมสินเชื่อโซล่าเซลล์ ICBC ถึงคุ้มค่ากว่าที่คุณคิด

     ยุคนี้ใคร ๆ ก็พูดถึง “พลังงานสะอาด” และ “โซล่าเซลล์” แต่หลายคนอาจยังลังเลที่จะลงทุน เพราะกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย อยากมีส่วนร่วมอนุรักษ์โลกแต่ติดปัญหาเรื่องงบ? มองหาพลังงานสะอาดที่ไม่กระทบเงินในกระเป๋า? วันนี้เรามีข่าวดีมาบอก! สินเชื่อโซล่าเซลล์ ICBC ผนึกกำลัง Huawei มอบโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์คุณภาพสูง พร้อมดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไว

พลังงานสะอาด

     พลังงานสะอาด (Clean Energy) คือ พลังงานที่ได้จากแหล่งที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การใช้งาน ไปจนถึงการจัดการของเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน

พลังงานสะอาดมี 2 ประเภทหลัก

พลังงานสะอาด

พลังงานสะอาดจากธรรมชาติ

 1. พลังงานแสงอาทิตย์
 2. พลังงานลม
 3. พลังงานน้ำ
 4. พลังงานความร้อนใต้พิภพ
 5. พลังงานจากคลื่นทะเลและกระแสน้ำ
พลังงานชีวภาพ

พลังงานสะอาดที่มนุษย์สร้างขึ้น

 1. พลังงานชีวมวล
 2. พลังงานชีวภาพ
 3. พลังงานจากขยะ

ข้อดีของพลังงานสะอาด

 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือสารพิษอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
 • ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล : ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดและก่อให้เกิดมลพิษ
 • เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน : พลังงานจากธรรมชาติสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไม่จำกัด
 • ความยั่งยืน : การใช้พลังงานสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบพลังงานที่ยั่งยืนในระยะยาว

ตัวอย่างการใช้พลังงานสะอาดในชีวิตประจำวัน

 • การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ : เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองในบ้านหรืออาคาร

 • การใช้รถยนต์ไฟฟ้า : เพื่อลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ

 • การสนับสนุนโครงการพลังงานสะอาด : เช่น โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมหรือแสงอาทิตย์

พลังงานสะอาดเกี่ยวข้องกับโซล่าเซลล์ยังไง

โซล่าเซลล์

     พลังงานสะอาดและโซล่าเซลล์มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด โดยโซล่าเซลล์เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีหลักที่ใช้ในการผลิตพลังงานสะอาด พลังงานสะอาดหมายถึงพลังงานที่ได้จากแหล่งที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ และอื่นๆ ในขณะที่โซล่าเซลล์เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง

โซล่าเซลล์กับพลังงานสะอาด

 • ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ : โซล่าเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์โดยไม่ต้องเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล จึงไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือสารพิษอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
 • ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล : การใช้โซล่าเซลล์ช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดและก่อให้เกิดมลพิษจำนวนมาก
 • พลังงานหมุนเวียน : พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ไม่มีวันหมดไป ต่างจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีปริมาณจำกัด
 • ความยั่งยืน : การใช้โซล่าเซลล์เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบพลังงานที่ยั่งยืน ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

ข้อดีของการใช้โซล่าเซลล์

 • ลดค่าไฟฟ้า : การติดตั้งโซล่าเซลล์สามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าในระยะยาวได้ เนื่องจากสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : โซล่าเซลล์ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและเสียง จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

ถ้าหากคุณกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ในการติดโซล่าเซลล์
ICBC (ไทย) มีสินเชื่อโซล่าเซลล์ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ
เพื่อช่วยให้คุณสามารถเป็นเจ้าของระบบโซล่าเซลล์ได้ง่ายขึ้น!

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

ICBC

     ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ และสาขาในจังหวัดเชียงใหม่ด้วย ให้บริการทางการเงินต่างๆ เช่น เงินฝาก สินเชื่อ บัตรเครดิต และบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสกุลเงินหยวนของจีน สินเชื่อโซล่าเซลล์ ICBC เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างธนาคาร ICBC (ไทย) และ Huawei Digital Power เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดอย่างโซล่าเซลล์ แต่ติดปัญหาเรื่องเงินทุนในการติดตั้ง

เหตุผลหลักที่ทำให้เกิดสินเชื่อนี้

 • ค่าไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น : ค่าไฟฟ้าที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้คนมองหาทางเลือกในการลดค่าใช้จ่าย และโซล่าเซลล์เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจ
 • ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม : ผู้คนหันมาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทำให้พลังงานสะอาดอย่างโซล่าเซลล์เป็นที่ต้องการ
 • ข้อจำกัดทางการเงิน : การติดตั้งโซล่าเซลล์ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ทำให้หลายคนไม่สามารถเข้าถึงได้
 • เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น : เทคโนโลยีโซล่าเซลล์มีประสิทธิภาพมากขึ้นและราคาถูกลง ทำให้การลงทุนในโซล่าเซลล์คุ้มค่ากว่าเดิม

เป้าหมายของสินเชื่อโซล่าเซลล์ ICBC

 1. ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดช่วยให้ผู้คนสามารถเปลี่ยนมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้ง่ายขึ้น
 2. ลดภาระค่าใช้จ่าย ช่วยลดค่าไฟฟ้าในระยะยาว
 3. สร้างความยั่งยืน สนับสนุนการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Huawei Digital Power

Huawei FusionSolar

     Huawei Digital Power คือ ธุรกิจใหม่ของ Huawei ที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาด โดยผสานรวมเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง เพื่อพัฒนาโซลูชันพลังงานอัจฉริยะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการปล่อยคาร์บอน และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน

ประโยชน์ของ Huawei Digital Power

 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน : ช่วยลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่าย
 • ลดการปล่อยคาร์บอน : ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน : ช่วยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดและลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล

จุดเด่นของ Huawei Digital Power

 • เทคโนโลยีล้ำสมัย : Huawei Digital Power มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ที่ล้ำสมัย เช่น ระบบติดตามดวงอาทิตย์อัจฉริยะ (Smart Tracker) และระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy Management System) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าและลดต้นทุนการดำเนินงาน
 • โซลูชันครบวงจร : Huawei ไม่เพียงแต่จำหน่ายแผงโซล่าเซลล์ แต่ยังมีโซลูชันครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การติดตั้ง ไปจนถึงการบำรุงรักษา ช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายและมั่นใจในคุณภาพของระบบ
 • ประสิทธิภาพสูง : ผลิตภัณฑ์และโซลูชันของ Huawei ได้รับการยอมรับในเรื่องประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างคุ้มค่าและมีเสถียรภาพ
 • ความยั่งยืน : Huawei มุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด
 • เครือข่ายบริการ : Huawei มีเครือข่ายบริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการหลังการขายและการสนับสนุนด้านเทคนิคได้อย่างสะดวก

     ด้วยจุดเด่นเหล่านี้ การร่วมมือระหว่าง Huawei Digital Power และ ICBC (ไทย) จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนไทยในการเข้าถึงพลังงานสะอาดที่มีประสิทธิภาพสูงและคุ้มค่า ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนร่วมกัน

รายละเอียดของสินเชื่อ

ขั้นตอน ICBC สินเชื่อ โซล่าเซลล์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • บุคคลธรรมดา อายุระหว่าง 20-60 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นขอสินเชื่อ
 • มีอาชีพและรายได้ รวม 30,000 บาทขึ้นไปมีหลักประกัน

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • สัญญาจ้างงาน หรือ เอกสารแสดงรายได้
 • เอกสารสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • ใบเสนอราคาจากบริษัทติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

ขั้นตอนการสมัคร

 • ติดต่อสาขาธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ทั่วประเทศ
 • เตรียมเอกสารครบถ้วน
 • กรอกใบสมัครสินเชื่อ
 • ยื่นเอกสารและรอผลอนุมัติ

จุดเด่นของสินเชื่อ

 • วงเงินกู้สูงสุดถึง 1 ล้านบาท
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ นานสูงสุด 84 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้นเพียง 0.99% ต่อปี
 • ไม่ต้องวางเงินดาวน์ ผ่อนได้ 0%
 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • ฟรีค่าธรรมเนียมประเมินราคา
 • ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์
 • อนุมัติรวดเร็ว ภายใน 3 วัน
 • สามารถเลือกติดตั้งกับผู้รับเหมาที่ร่วมรายการกับ ICBC

เงื่อนไข

 • เงื่อนไขและโปรโมชั่นของสินเชื่ออาจเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาติดต่อธนาคารไอซีบีซี (ไทย) เพื่อขอข้อมูลล่าสุด
 • สินเชื่อนี้เหมาะสำหรับบุคคลธรรมดาที่ต้องการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สำหรับบ้านพักอาศัย
 • ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

     สรุปคือ สินเชื่อโซล่าเซลล์ ICBC ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณประหยัดค่าไฟฟ้าในระยะยาว แต่ยังเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืน ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับโลกใบนี้

     ด่วน ! หากสนใจติดตั้งโซล่าเซลล์กับเราสามารถติดต่อมาได้เลยที่ EV Power Energy บริการจัดจำหน่ายและติดตั้งโซล่าเซลล์ แบตเตอรี่ แผงโซล่าเซลล์ Inverter อุปกรณ์การติดตั้ง จุดชาร์จ EV สารเคลือบแผง Nano Coating อุปกรณ์ต่างๆของ Huawei และการออกแบบกรอบอาคารประหยัดพลังงาน ประสบการณ์กว่า 10 ปี พร้อมบริการทั่วประเทศ!!! หรือติดต่อได้ที่

โทรศัพท์ 050 000 864 , 090 456 6646
Facebook : EV Power Energy
Instagram : evpowerenergy
Line : @evpowerenergy

ลงทะเบียน

สนใจ สินเชื่อ โซล่าเซลล์ ICBC

*ระยะเวลาคืนทุนขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน

ให้บริการและให้คำปรึกษาโดยทีมช่างที่ชำนาญและมีประสบการณ์

สินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Calculate Shipping
ใช้โค้ดส่วนลด