Clicky
0 ฿0

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า อนาคตการเดินทางที่ยั่งยืน

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า อนาคตการเดินทางที่ยั่งยืน

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า อนาคตการเดินทางที่ยั่งยืน

     ลืมภาพจำของรถยนต์ที่ใช้น้ำมันและการชาร์จไฟที่แสนยุ่งยากไปได้เลย เพราะรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) และ Huawei Smart Charger กำลังเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง ด้วยสมรรถนะที่ยอดเยี่ยม ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม EV คือคำตอบของการเดินทางแห่งอนาคต และเมื่อผสานกับความสะดวกสบายและความปลอดภัยจาก Huawei Smart Charger การใช้ชีวิตกับ EV ก็จะสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

ปัญหามลพิษทางอากาศ

มลพิษทางอากาศ

     ปัญหามลพิษทางอากาศในปัจจุบันนับเป็นวิกฤตการณ์ระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจอย่างรุนแรง สาเหตุหลักของปัญหานี้มาจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในภาคอุตสาหกรรมและการขนส่ง การเผาไหม้ในภาคเกษตรกรรม และการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม

มลพิษทางอากาศที่สำคัญและผลกระทบ

 • ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) : ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมโครเมตร สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและกระแสเลือด ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอด และมะเร็งปอด
 • ก๊าซโอโซน (O3) : เกิดจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างออกไซด์ของไนโตรเจนและสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในแสงแดด ทำให้เกิดการระคายเคืองตา จมูก ลำคอ และทำลายเนื้อเยื่อปอด
 • ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) : เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ทำให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจ และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหอบหืด
  • ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) : เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีกำมะถัน เป็นสาเหตุของฝนกรด ทำลายพืชผลและสิ่งก่อสร้าง

สถานการณ์ในประเทศไทย ประเทศไทยประสบปัญหามลพิษทางอากาศรุนแรง โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อน โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่และภาคเหนือ ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โล่ง การจราจรติดขัด และโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหาฝุ่น PM2.5 กลายเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจำนวนมาก

แนวทางแก้ไข

 • ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด : ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล หันมาใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์,พลังงานลม
 • ปรับปรุงมาตรฐานการปล่อยมลพิษ : กำหนดมาตรฐานที่เข้มงวดขึ้นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและยานพาหนะ
 • ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ : ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว
 • ส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า : รถยนต์ไฟฟ้าไม่ปล่อยไอเสีย จึงเป็นทางเลือกที่ช่วยลดมลพิษทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหา : สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อสร้างสรรค์อนาคตที่อากาศสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

EV คืออะไร

รถไฟฟ้า

     รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) คือ ยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ในการขับเคลื่อน แทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเหมือนรถยนต์สันดาปภายในทั่วไป หลักการทำงานของรถไฟฟ้า เริ่มจากการเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ เมื่อต้องการใช้งาน พลังงานไฟฟ้าจะถูกส่งไปยังมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งทำหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล เพื่อขับเคลื่อนล้อรถยนต์

ส่วนประกอบสำคัญของรถไฟฟ้า

 • แบตเตอรี่ : เป็นแหล่งเก็บพลังงานหลักของรถไฟฟ้า ทำหน้าที่จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับมอเตอร์
 • มอเตอร์ไฟฟ้า : ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เป็นพลังงานกล เพื่อขับเคลื่อนล้อรถ
 • ระบบควบคุม : ทำหน้าที่ควบคุมการจ่ายพลังงานจากแบตเตอรี่ไปยังมอเตอร์ และระบบอื่นๆ ของรถ
 • ระบบชาร์จ : ทำหน้าที่ชาร์จพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่

ข้อแตกต่างระหว่างรถไฟฟ้าและรถยนต์ทั่วไป

ลักษณะ
รถไฟฟ้า (EV)
รถยนต์ทั่วไป
แหล่งพลังงาน
แบตเตอรี่
น้ำมันเชื้อเพลิง
ระบบขับเคลื่อน
มอเตอร์ไฟฟ้า
เครื่องยนต์สันดาปภายใน
การปล่อยมลพิษ
ไม่มีการปล่อยไอเสีย
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศ
เสียงรบกวน
เงียบ
มีเสียงดัง
การบำรุงรักษา
น้อยกว่า
มากกว่า
ค่าใช้จ่ายในการใช้งาน
ถูกกว่าในระยะยาว
แพงกว่าในระยะยาว

ประโยชน์ของรถไฟฟ้า

 • ลดมลพิษทางอากาศ : รถไฟฟ้าไม่ปล่อยไอเสีย จึงช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 และมลพิษทางอากาศอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : รถไฟฟ้าช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน
 • ประหยัดพลังงาน : รถไฟฟ้ามีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสูงกว่ารถยนต์สันดาปภายใน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
 • ลดเสียงรบกวน : มอเตอร์ไฟฟ้าทำงานเงียบ ทำให้รถไฟฟ้า เงียบกว่ารถยนต์สันดาปภายในมาก
 • เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย : รถไฟฟ้ามักมาพร้อมกับเทคโนโลยีและฟังก์ชันที่ล้ำสมัย เช่น ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ ระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะ และระบบความปลอดภัยขั้นสูง

     เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาวิกฤตมลพิษทางอากาศ การเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้า ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจและเพื่อให้การใช้งานรถไฟฟ้า สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เทคโนโลยีการชาร์จไฟอัจฉริยะอย่าง Huawei Smart Charger จึงเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การใช้รถไฟฟ้า ให้สมบูรณ์แบบ

Huawei Smart Charger

Huawei Fusion Charge Smart Charger

     Huawei Smart Charger คือ เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะที่พัฒนาโดย Huawei ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ที่ชาร์จนี้มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยและฟังก์ชันอัจฉริยะมากมาย เพื่อมอบประสบการณ์การชาร์จไฟที่สะดวกสบาย ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า

Huawei Smart Charger มี 2 รุ่นหลัก

 • 7 kW (Single-Phase) เหมาะสำหรับการติดตั้งที่บ้าน รองรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 22 kW (Three-Phase) เหมาะสำหรับการติดตั้งในที่สาธารณะ หรือผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่ต้องการความเร็วในการชาร์จสูง
Huawei Smart Charger

ขั้นตอนการทำงานของ Huawei Smart Charger

 1. การเชื่อมต่อ : ผู้ใช้เสียบปลั๊กหัวชาร์จ EV Charger เข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
 2. การตรวจสอบ : หัวชาร์จจะตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ
 3. การสื่อสาร : หัวชาร์จจะสื่อสารกับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบประเภทของแบตเตอรี่และสถานะการชาร์จ
 4. การปรับกระแสไฟฟ้า : หัวชาร์จจะปรับกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการของแบตเตอรี่
 5. การชาร์จ : หัวชาร์จจะจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้า
 6. การติดตาม : หัวชาร์จจะติดตามสถานการณ์ชาร์จและแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อการชาร์จเสร็จสิ้น

คุณสมบัติเด่นของ Huawei Smart Charger

PV Power Preferred
 • การชาร์จเร็ว : ด้วยเทคโนโลยีการชาร์จเร็ว ช่วยลดระยะเวลาในการชาร์จไฟฟ้าให้กับรถไฟฟ้า ได้อย่างมาก
 • การเชื่อมต่ออัจฉริยะ : สามารถควบคุมและตรวจสอบสถานะการชาร์จผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • การตั้งค่าการชาร์จล่วงหน้า : สามารถตั้งค่าตารางเวลาการชาร์จล่วงหน้า เพื่อให้การชาร์จไฟเป็นไปตามความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้
 • การจัดการพลังงานอัจฉริยะ : สามารถปรับการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการของรถไฟฟ้า และสภาวะไฟฟ้าในบ้าน
 • ความปลอดภัยสูง : มาพร้อมระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ไฟฟ้าเกิน และความร้อนเกิน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
 • ใช้งานร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ : สามารถเชื่อมต่อกับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสะอาดและลดค่าใช้จ่ายในการชาร์จไฟ

นอกจากคุณสมบัติเด่นที่กล่าวไปแล้ว Huawei Smart Charger ยังมีฟังก์ชันอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย เพื่อยกระดับประสบการณ์การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของคุณให้ดียิ่งขึ้น

 • การปรับสมดุลการใช้พลังงาน (Load Balancing) : ช่วยจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าในบ้านให้เหมาะสม โดยจะปรับกำลังไฟในการชาร์จรถไฟฟ้า โดยอัตโนมัติเมื่อมีการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อป้องกันไฟฟ้าเกิน
 • การชาร์จตามช่วงเวลา (Time-of-Use Charging) : สามารถตั้งค่าให้ชาร์จไฟในช่วงเวลาที่ค่าไฟฟ้าต่ำกว่าปกติ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น
 • การตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ : แอปพลิเคชันจะแสดงสถานะแบตเตอรี่ของรถไฟฟ้า รวมถึงระยะทางที่สามารถวิ่งได้ ทำให้คุณวางแผนการเดินทางได้อย่างแม่นยำ
 • การแจ้งเตือนอัจฉริยะ : แจ้งเตือนเมื่อการชาร์จเสร็จสิ้น หรือเมื่อเกิดความผิดปกติใดๆ กับระบบชาร์จ
 • การอัปเดตเฟิร์มแวร์ : สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ของ Huawei Smart Charger ผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อให้ได้ฟังก์ชันและประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดอยู่เสมอ

ระบบป้องกันความปลอดภัยของ Huawei Smart Charger

Huawei Smart Charger

ระบบป้องกันความปลอดภัยใน EV Charger มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า ไฟไหม้ และความเสียหายต่ออุปกรณ์ Huawei Smart Charger มาพร้อมระบบป้องกันความปลอดภัยหลายชั้น เพื่อให้มั่นใจในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ปลอดภัย

 1. ระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
 2. ระบบป้องกันไฟฟ้าเกิน
 3. ระบบป้องกันไฟรั่ว
 4. ระบบป้องกันฟ้าผ่า
 5. ระบบป้องกันความร้อนเกิน

มาตรฐานความปลอดภัยที่ผ่านการรับรอง

 • CE (Conformité Européenne) เป็นเครื่องหมายรับรองที่บ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป
 • IEC (International Electrotechnical Commission) เป็นมาตรฐานสากลสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ซึ่งครอบคลุมด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความเข้ากันได้ของอุปกรณ์
 • TÜV Rheinland เป็นหน่วยงานตรวจสอบและรับรองอิสระชั้นนำของโลก ที่ให้บริการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล
 • IP54 เป็นมาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำ ซึ่งหมายความว่า Huawei Smart Charger สามารถป้องกันฝุ่นละอองและละอองน้ำจากทุกทิศทางได้

     สรุป ฟังก์ชันเหล่านี้ช่วยให้ Huawei Smart Charger ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะที่ทำให้การใช้ชีวิตกับรถไฟฟ้า ของคุณสะดวกสบายและไร้กังวลมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น รถไฟฟ้า และ Huawei Smart Charger คือสัญลักษณ์แห่งความหวังในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและสะอาดกว่าเดิม การเดินทางที่ปราศจากมลพิษและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะไม่ใช่เพียงความฝันอีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็นจริงที่จับต้องได้ในปัจจุบัน

     พิเศษสุด ๆ ! สำหรับท่านใดที่สนใจ EV Charger หรือ AC Charge ตอนนี้ ! ทาง EV Power Energy ของเราพร้อมจำหน่ายแล้ว นอกจากนี้ทางเรายังมีระบบโซล่าเซลล์ของ Huawei เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่ม EV โดยสามารถใช้ทั้งโซล่าเซลล์ และ EV car อย่างเต็มประสิทธิภาพ และ เป็นไปตามมมาตราฐานการไฟฟ้าตามสโลแกน Drive with Sun Power อีกด้วย

โทรศัพท์ 050 000 864 , 090 456 6646
Facebook : EV Power Energy
Instagram : evpowerenergy
Line : @evpowerenergy

ลงทะเบียน

สนใจ ติดตั้ง EV CHARGE

*ระยะเวลาคืนทุนขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน

ให้บริการและให้คำปรึกษาโดยทีมช่างที่ชำนาญและมีประสบการณ์

สินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Calculate Shipping
ใช้โค้ดส่วนลด