Clicky
0 ฿0

ค่าไฟลดแถมประหยัดน้ำมัน ด้วยโซล่าเซลล์และรถไฟฟ้า

ค่าไฟลดแถมประหยัดน้ำมัน ด้วยโซล่าเซลล์และรถไฟฟ้า

ค่าไฟลดแถมประหยัดน้ำมัน ด้วยโซล่าเซลล์และรถไฟฟ้า

     อยากมีบ้านที่ผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ แถมขับรถไม่ต้องเติมน้ำมัน? ฟังดูเหมือนฝัน แต่โซล่าเซลล์และรถไฟฟ้าจะทำให้ฝันของคุณเป็นจริงได้ง่ายกว่าที่คิด พร้อมเปิดประตูสู่อนาคตพลังงานสะอาด โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และพลังงานก็เช่นกัน โซล่าเซลล์และรถไฟฟ้าไม่ใช่แค่เทรนด์ แต่เป็นทางเลือกที่ยั่งยืนและคุ้มค่าในระยะยาว มาดูกันว่าการลงทุนนี้จะช่วยให้คุณลดค่าใช้จ่ายและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันได้อย่างไร

พลังงานสะอาด

พลังงานสะอาด

     พลังงานสะอาด คือ พลังงานที่ได้มาจากแหล่งธรรมชาติที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไม่จำกัด หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล (ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของมลภาวะและภาวะโลกร้อน

ประเภทของพลังงานสะอาด

 1. พลังงานแสงอาทิตย์ ได้จากการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าผ่านแผงโซล่าเซลล์
 2. พลังงานลม ได้จากการเคลื่อนที่ของลมที่หมุนกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
 3. พลังงานน้ำ ได้จากการเคลื่อนที่ของน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนหรือกังหันน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
 4. พลังงานชีวมวล ได้จากการเผาไหม้วัสดุชีวภาพ เช่น ไม้ ขยะอินทรีย์ เพื่อผลิตความร้อนหรือไฟฟ้า
 5. พลังงานความร้อนใต้พิภพ ได้จากความร้อนใต้พื้นผิวโลกที่นำมาผลิตกระแสไฟฟ้าหรือความร้อน

ข้อดีของพลังงานสะอาด

 • ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและน้ำ ช่วยลดปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน
 • เป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีวันหมด สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เรื่อยๆ

     อนาคตของพลังงานสะอาด พลังงานสะอาดกำลังมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกไปสู่ระบบพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รัฐบาลทั่วโลกกำลังส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด เพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และพลังงานสะอาดยังเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แม้ว่าจะมีความท้าทายอยู่บ้าง แต่การลงทุนในพลังงานสะอาดเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่ออนาคตของโลกและคนรุ่นหลัง

ปัญหาค่าไฟแพง

โซล่าเซลล์

ปัญหาค่าไฟแพง : ค่าไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกลายเป็นปัญหาหนักอกของใครหลายคน ทั้งจากราคาเชื้อเพลิงที่ผันผวน และความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นและกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม

โซล่าเซลล์ทางออกที่ยั่งยืน : โซล่าเซลล์เป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการแก้ปัญหาค่าไฟแพง ด้วยการผลิตไฟฟ้าใช้เองจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่สะอาดและไม่มีค่าใช้จ่าย ช่วยลดภาระค่าไฟฟ้ารายเดือนได้อย่างมาก

ข้อดีของการใช้โซล่าเซลล์เพื่อลดค่าไฟ

 • ประหยัดค่าไฟฟ้า : ผลิตไฟฟ้าใช้เอง ลดหรือแม้กระทั่งกำจัดค่าไฟฟ้ารายเดือนได้
 • ขายไฟฟ้าส่วนเกิน : หากผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าที่ใช้ สามารถขายคืนให้การไฟฟ้าได้ สร้างรายได้เสริม
 • คุ้มค่าในระยะยาว : แม้การติดตั้งโซล่าเซลล์มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้น แต่ระยะเวลาคืนทุนค่อนข้างสั้น และคุณจะได้ใช้ไฟฟ้าฟรีไปอีกนาน
 • ช่วยลดโลกร้อน : โซล่าเซลล์เป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การติดตั้งโซล่าเซลล์ไม่เพียงแต่ช่วยลดค่าไฟฟ้า แต่ยังเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว ช่วยให้คุณมีอิสระทางพลังงาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความมั่นคงทางการเงิน

ปัญหาน้ำมันแพง

ราคาน้ำมัน

ปัญหาน้ำมันแพง : ปัญหาราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแต่กระทบต่อค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แต่ยังส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อราคาสินค้าและบริการอื่นๆ ทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
รถไฟฟ้า (EV) ทางเลือกที่น่าสนใจ : ในยุคที่น้ำมันแพง รถไฟฟ้า (EV) กลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจและได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากไม่ต้องพึ่งพาน้ำมันในการขับเคลื่อน ใช้พลังงานไฟฟ้าที่สามารถชาร์จได้จากที่บ้านหรือสถานีชาร์จสาธารณะ

ข้อดีของการใช้รถไฟฟ้าเพื่อลดค่าใช้จ่าย

 • ประหยัดค่าน้ำมัน : ไม่ต้องเติมน้ำมันอีกต่อไป ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ราคาถูกกว่า
 • ลดค่าบำรุงรักษา : รถยนต์ไฟฟ้ามีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวน้อยกว่ารถยนต์สันดาปภายใน ทำให้ค่าบำรุงรักษาต่ำกว่า
 • ลดมลพิษ : รถยนต์ไฟฟ้าไม่ปล่อยไอเสีย ช่วยลดมลภาวะทางอากาศและเสียง
 • เทคโนโลยีทันสมัย : รถยนต์ไฟฟ้ามาพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยและฟังก์ชันที่น่าสนใจ
 • มาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ : ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า เช่น ลดภาษีนำเข้า สิทธิประโยชน์ทางภาษี และการสร้างสถานีชาร์จ

แม้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะมีราคาสูงกว่ารถยนต์สันดาปภายใน

แต่เมื่อพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายในการใช้งานระยะยาวแล้ว รถยนต์ไฟฟ้าถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากว่า เนื่องจากประหยัดค่าน้ำมันและค่าบำรุงรักษา อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

การผสมผสานของโซล่าเซลล์และรถไฟฟ้า

PV Power Preferred

     การนำโซล่าเซลล์และรถไฟฟ้ามาใช้ร่วมกันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวและทรงพลังที่สุดในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน ไม่เพียงแต่ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อย่างมหาศาล แต่ยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาว

ประโยชน์ของการผสมผสานโซล่าเซลล์และรถไฟฟ้า

 • ลดค่าไฟฟ้า : โซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าใช้ในบ้าน ลดหรือกำจัดค่าไฟฟ้ารายเดือน
 • ลดค่าน้ำมัน : รถไฟฟ้าไม่ใช้น้ำมัน ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ขายไฟฟ้าส่วนเกิน : หากผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ได้มากกว่าที่ใช้ สามารถขายคืนให้การไฟฟ้าได้
 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : ทั้งโซล่าเซลล์และรถไฟฟ้าไม่ปล่อยมลพิษ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน
 • เพิ่มความมั่นคงทางพลังงาน : ผลิตไฟฟ้าใช้เอง ลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอก
 • เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง : ทั้งโซล่าเซลล์และรถไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่ามากขึ้น

วิธีการใช้งานโซล่าเซลล์ร่วมกับรถไฟฟ้า

 1. ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ : ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านหรือพื้นที่ที่เหมาะสม
 2. ติดตั้งเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) : แปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จากโซล่าเซลล์เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เพื่อใช้งานในบ้านและชาร์จรถไฟฟ้า
 3. ติดตั้งที่ชาร์จรถไฟฟ้า (EV Charger) : เลือกที่ชาร์จที่เหมาะสมกับรถไฟฟ้าของคุณ
 4. ชาร์จรถไฟฟ้า : ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากโซล่าเซลล์หรือไฟฟ้าจากการไฟฟ้าในการชาร์จรถไฟฟ้า

ข้อควรพิจารณาก่อนติดตั้ง

 • ขนาดของระบบโซล่าเซลล์ : ควรเลือกขนาดที่เหมาะสมกับการใช้ไฟฟ้าในบ้านและการชาร์จรถไฟฟ้า
 • ประเภทของรถไฟฟ้า : รถไฟฟ้าแต่ละรุ่นมีความต้องการพลังงานและระยะเวลาในการชาร์จต่างกัน
 • พื้นที่ติดตั้ง : ต้องมีพื้นที่เพียงพอสำหรับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และที่ชาร์จรถไฟฟ้า

เพื่อเติมเต็มประสิทธิภาพของการผสานระหว่าง รถไฟฟ้า และโซล่าเซลล์
Huawei FusionSolar และ Huawei Smart Charger
ได้เข้ามาเป็นนวัตกรรมที่เชื่อมโยงสองเทคโนโลยีนี้เข้าด้วยกันอย่างลงตัว

Huawei FusionSolar

Huawei FusionSolar

     Huawei FusionSolar คือ โซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะที่ครบวงจร พัฒนาโดย Huawei ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลก โซลูชันนี้ผสานรวมเทคโนโลยีดิจิทัลและพลังงานแสงอาทิตย์เข้าด้วยกัน เพื่อให้การผลิตและการจัดการพลังงานแสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพสูงสุดและชาญฉลาดยิ่งขึ้น โดยมีจุดเด่นดังนี้

 1. ประสิทธิภาพสูง : Huawei FusionSolar ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้นและลดการสูญเสียพลังงาน
 2. ระบบอัจฉริยะ : ระบบตรวจสอบและจัดการพลังงานอัจฉริยะของ Huawei FusionSolar ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและควบคุมการทำงานของระบบได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน
 3. ความปลอดภัย : Huawei FusionSolar มีระบบความปลอดภัยที่เข้มงวด เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบและผู้ใช้งาน
 4. โซลูชันครบวงจร : Huawei FusionSolar นำเสนอโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจร ทำให้สะดวกและง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน
 5. เหมาะสำหรับทุกการใช้งาน : Huawei FusionSolar มีโซลูชันที่หลากหลาย เหมาะสำหรับทั้งบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม

Huawei FusionSolar ประกอบด้วย

อุปกรณ์โซล่าเซลล์ Huawei
 • อินเวอร์เตอร์ (Huawei Inverter) ทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าตรง (DC) ที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ เป็นกระแสไฟฟ้าสลับ (AC) ที่สามารถใช้งานได้ในฟาร์ม อินเวอร์เตอร์ของ Huawei FusionSolar มีความชาญฉลาด สามารถปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า
 • ระบบจัดเก็บพลังงาน (Huawei LUNA 2000 S1) แบตเตอรี่ของ Huawei FusionSolar ช่วยกักเก็บพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตได้ในช่วงกลางวัน เพื่อนำมาใช้ในช่วงกลางคืนหรือเมื่อมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างต่อเนื่องและลดค่าไฟฟ้าได้มากขึ้น
 • ออปติไมเซอร์ (Huawei Smart PV Optimizer) ออปติไมเซอร์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแผงโซล่าเซลล์แต่ละแผง โดยเฉพาะในสภาวะที่แผงโซล่าเซลล์บางส่วนถูกบังด้วยเงา ออปติไมเซอร์จะช่วยให้แผงที่เหลือยังคงผลิตไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่ ทำให้ระบบโดยรวมมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 • ระบบจัดการพลังงาน (FusionSolar App) ระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะของ FusionSolar ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและควบคุมการผลิตและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างสะดวกผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลการผลิตไฟฟ้า การใช้พลังงาน และสถานะของระบบได้แบบเรียลไทม์
  นอกจากอุปกรณ์หลักที่กล่าวมาข้างต้น Huawei FusionSolar ยังมีอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ เช่น
 • ตู้รวมไฟ (Combiner Box)
 • อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า (Surge Protection Device)
 • อุปกรณ์ตรวจวัด (Monitoring Device)

และนอกจากนี้ Huawei ยังมีเครื่องชาร์จรถไฟฟ้า
Huawei Smart Charger คือคำตอบของการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
ที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ใช้รถ EV ยุคใหม่

Huawei Smart Charger

Huawei Smart Charger

     Huawei Smart Charger คือ เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะที่พัฒนาโดย Huawei มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยและฟังก์ชันอัจฉริยะมากมาย และออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับระบบโซล่าเซลล์ Huawei FusionSolar อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณสามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของคุณโดยใช้พลังงานสะอาดที่ผลิตจากแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ Huawei Smart Charger

Huawei Smart Charger
 • การชาร์จที่รวดเร็ว : รองรับการชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) สูงสุด 22kW ช่วยให้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • การจัดการพลังงานอัจฉริยะ : สามารถปรับการจ่ายพลังงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการโอเวอร์โหลดและยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่รถยนต์
 • ความปลอดภัย : มีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ไฟฟ้ารั่ว และความร้อนเกิน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการใช้งาน
 • รองรับการใช้งานร่วมกับแผงโซล่าเซลล์ : สามารถเชื่อมต่อกับแผงโซล่าเซลล์ เพื่อใช้พลังงานสะอาดในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
 • การปรับกำลังไฟฟ้าแบบไดนามิก (Dynamic Charging) : Huawei Smart Charger จะปรับกำลังไฟฟ้าในการชาร์จโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการโอเวอร์โหลดและการตัดวงจรไฟฟ้าของเบรกเกอร์
 • โหมดการตรวจสอบสิทธิ์ 3 แบบ : รองรับการตรวจสอบสิทธิ์ผ่าน RFID card, Bluetooth และแอปพลิเคชัน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้งาน
 • แอปพลิเคชันควบคุมแบบครบวงจร : คุณสามารถควบคุมและตรวจสอบการทำงานของ Huawei Smart Charger ได้อย่างง่ายดายผ่านแอปพลิเคชัน FusionSolar
 • ติดตั้งง่าย : ด้วยดีไซน์แบบคลิกอิน (Click-in Design) ทำให้การติดตั้ง Huawei Smart Charger เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว

     สรุป ค่าไฟแพง น้ำมันแพง ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป! โซล่าเซลล์และรถยนต์ไฟฟ้า คือคำตอบของการประหยัดพลังงานที่คุ้มค่าและยั่งยืนในระยะยาว การลงทุนในโซล่าเซลล์และรถยนต์ไฟฟ้าไม่เพียงแต่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน แต่ยังเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิล และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโลกของเรา

     พิเศษสุด ๆ ! สำหรับท่านใดที่สนใจ EV Charger หรือ AC Charge ตอนนี้ ! ทาง EV Power Energy ของเราพร้อมจำหน่ายแล้ว นอกจากนี้ทางเรายังมีระบบโซล่าเซลล์ของ Huawei เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่ม EV โดยสามารถใช้ทั้งโซล่าเซลล์ และ EV car อย่างเต็มประสิทธิภาพ และ เป็นไปตามมมาตราฐานการไฟฟ้าตามสโลแกน Drive with Sun Power อีกด้วย

โทรศัพท์ 050 000 864 , 090 456 6646
Facebook : EV Power Energy
Instagram : evpowerenergy
Line : @evpowerenergy

ลงทะเบียน

สนใจ ติดตั้ง EV CHARGE

*ระยะเวลาคืนทุนขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน

ให้บริการและให้คำปรึกษาโดยทีมช่างที่ชำนาญและมีประสบการณ์

สินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Calculate Shipping
ใช้โค้ดส่วนลด