EV FAMILY

เพราะทุกคนคือครอบครัว

ความรู้

ตามคาด! 2022 คือปีที่มีการติดตั้งพลังงานสะอาด เยอะที่สุด

จากสถิติของ International Energy Agency ได้ทำให้เราเห็นว่า ในปี 2021 มีการติดตั้งพลังงานทดแทน หรือพลังงานสะอาด และด้วยสาเหตุของการติดตั้งที่เพิ่มขึ้นนี้เองทำให้ วัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีแนวโน้มราคาสูงขึ้น 8% 2022 จึงถูกคาดการณ์ไว้ว่าจะเป็นปีก้าวกระโดดของพลังงานสะอาด โดยมีแนวโน้มที่จะมีการติดตั้งสูงขึ้นถึง 60% ! ปฏิเสธไม่ได้ว่า โซล่าเซลล์ รถไฟฟ้า พลังงานสะอาด ถูกค้นหาและเป็นข่าวให้เห็นได้ทุกที่ ทุก Platform …

อ่านเพิ่มเติม
ความรู้

ระบบโซลาร์เซลล์ Solar cellมีอันตรายหรือไม่? และหากฝนตกหนัก จะเกิดการลัดวงจรหรือไม่?

ไม่มีอันตราย เนื่องจากแผ่นโซลาร์เซลล์ออกแบบมาให้สามารถโดนน้ำฝนได้ โดยที่ไม่เกิดการลัดวงจรโดยจุดต่อไฟฟ้าจะอยู่ด้านหลังแผง และมีระดับการป้องกัน IP67 ขึ้นไป ซึ่งหมายความว่าสามารถป้องกันฝุ่นได้ และ สามารถจุ่มน้ำได้ที่ความลึกตั้งแต่ 15 เซนติเมตร ถึง 1 เมตรอย่างไรก็ดี เพื่อความปลอดภัยไม่แนะนำให้ ฉีดน้ำไปที่หลังแผงโดยตรง เนื่องจากมีกล่องต่อสายไฟอยู่ด้านหลังแผง คำอธิบายเพิ่มเติม*IP (Ingress Protection Ratings) คือ มาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถในการปกป้องสิ่งที่อยู่ภายในของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลาย มาตรฐานนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย European …

อ่านเพิ่มเติม
ผลงานที่ผ่านมา

จิราพร สวนนนทรีรวมโชค 3kW 1Phase

อ่านเพิ่มเติม
ผลงานที่ผ่านมา

ผ้าพื้นเมือง ลำพูน 5kW 1Phase

อ่านเพิ่มเติม
ความรู้

แผงโซล่าเซลล์จะเป็นขยะในอนาคตจริงหรือไม่ ?

แผงโซล่าเซลล์จะเป็นขยะในอนาคตจริงหรือไม่ ?  สิ่งที่หลายๆ คนยังไม่รู้เกี่ยวกับ แผงโซล่าเซลล์ที่หมดอายุ คือ 1) กกพ. กำหนดให้ผู้ประกอบการติดตั้งโซล่าเซลล์ที่ได้มาตรฐานจะต้องมีระบบการดูแลแผงโซล่าเซลล์เมื่อหมดอายุควบคู่ไปด้วย 2) ส่วนประกอบหลักของแผงโซล่าเซลล์คือ “ทราย” และ “แก้ว” ซึ่งมีกระบวนการ Recycle อยู่แล้ว สารเคมีประกอบน้อยมาก 3) ส่วนประกอบต่างๆ ที่ใช้ผลิตแผงโซล่าเซลล์ เช่น โครงอลูมิเนียม สายไฟ กระจกใสปิดด้านหน้า …

อ่านเพิ่มเติม
ผลงานที่ผ่านมา

แสนสราญ 5kW 3Phase

อ่านเพิ่มเติม