Clicky
0 ฿0

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อเสนอ

สำหรับ INFLUENCER

สิทธิ์รับส่วนลด ค่าติดตั้งสูงสุด 50%

ชื่อ - นามสกุล *
จังหวัด *
Email *
เบอร์ติดต่อ *
รูปแบบที่สนใจร่วมแคมเปญ *
ช่องทาง Social Media ที่มี *
อื่นๆ
ชื่อช่อง (User) *
จำนวนผู้ติดตาม *
ประเภทช่อง *
กลุ่มอายุผู้ติดตาม (หลัก) *
เพศผู้ติดตาม (หลัก) *

รูปแบบ และไอเดียการนำเสนอ *

*Content โดยมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ 50% ของเนื้อหาทั้งหมด 3 - 8 นาที

สิทธิ์รับส่วนลด ค่าติดตั้งสูงสุด 50%
เงื่อนไขและข้อตกลงสำหรับผู้ที่สนใจ
  1. จะต้องเป็นผู้ที่มียอดติดตาม 100,000 คนขึ้นไป (ในแต่ละ Platform)
  2. Influencer จะต้องส่งรายละเอียดของกลุ่มผู้ติดตตาม เช่น กลุ่มอายุ เพศ และประเภทของผู้ติดตาม เพื่อวิเคราะห์ หรือหาไอเดียในการต่อยอดรูปแบบ Content
  3. การนำเสนอโอเดียให้อยู่ในรูปแบบของ Influencer โดยแบ่งการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ต่ำกว่า 50% ของเนื้อหาวิดีโอ และมีเวลาไม่ต่ำกว่า 3 นาทีขึ้นไป
  4. ข้อมูลและไอเดียการนำเสนอ ยังไงเป็นความลับ หากทางบริษัทสนใจ และตกลงรับข้อเสนอข้างต้นจากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการ การทำหนังสือสัญญาหรือข้อตกลง

ระยะเวลาโครงการ :วันนี้ - 15 กรกฎาคม 2566

*การลงทะเบียน เพื่อส่งข้อมูลและไอเดียเบื้องต้น ในการขอรับข้อเสนอพิเศษ ซึ่งทางบริษัทจะติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลและรูปแบบเงื่อนไขเพิ่มเติม

สินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Calculate Shipping
ใช้โค้ดส่วนลด