Clicky

ติดตั้ง โซล่าเซลล์ เชียงใหม่

แบบสอบถามความพึงพอใจ [สัมมนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด Q4/2023]

แบบสอบถามความพึงพอใจ
สัมมนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด
Q4/2023

MEGA TREND OF ENERGY “อัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีพลังงานสะอาด และมาตรฐานที่ถูกต้อง 2024”

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 - 17.00 น.

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

* ขอยืนยันว่าข้อมูลที่ท่านกรอก จะถูกจัดเก็บเป็นความลับ และใช้เพื่อดำเนินกิจกรรม Lucky Draw ในงานเท่านั้น

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมกิจกรรม

ด้านหัวข้อและวิทยากร

ด้านสถานที่ / ระยะเวลา

ด้านความรู้ความเข้าใจ / ประยุกต์ใช้

ด้านความต้องการเข้าร่วมครั้งต่อไป

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

สินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Calculate Shipping
ใช้โค้ดส่วนลด
cover thumb 512

เราได้รับข้อมูลของท่านแล้ว
ขอบคุณสำหรับการตอบแบบสอบถาม