Clicky
0 ฿0

“Nano Coating” นวัตกรรมสำหรับดูแล แผงโซล่าเซลล์ของคุณ

อย่างที่เราทราบกันว่า “โซล่าเซลล์” เป็นอุปกรณ์ที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยปกติแล้วประสิทธิภาพในการทำงานของโซล่าเซลล์จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งภายในและภายนอก เช่น คุณสมบัติทางโครงสร้าง ทิศทางการติดตั้ง อายุการใช้งาน ความเข้มของแสง การบดบังของแสง อุณหภูมิ มลพิษและความสะอาด เป็นต้น

Hot Spot จุดร้อน บนแผงโซล่าเซลล์ ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม!

ในโซลาร์เซลล์ จุด Hot Spot หมายถึงพื้นที่ที่มีการสะสมความร้อนอย่างมากในเซลล์โซลาร์เซลล์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อมีข้อผิดพลาดหรือความเสียหายบางอย่างที่เกิดขึ้นในเซลล์เอง ซึ่งอาจจะเกิดจากปัญหาต่าง ๆ เช่น การบิดเบือนของโครงสร้างเซลล์หรือการบาดเจ็บบางส่วนของผิวเซลล์ โดยปกติแล้ว เซลล์ที่มี Hot Spot จะมีอุณหภูมิสูงกว่าส่วนอื่น ๆ ของโมดูล ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายในระยะยาวและส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตพลังงานของโซลาร์เซลล์ได้ การตรวจจับและแก้ไข Hot Spot เป็นสิ่งสำคัญ ในการรักษาประสิทธิภาพในระยะยาวของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของคุณ การใช้ความระมัดระวังในการติดตั้งและดูแลรักษาโซลาร์เซลล์อย่างเหมาะสมสามารถช่วยลดโอกาสในการเกิด Hot Spot ได้ในอนาคต

Q&A อะไรที่ลดประสิทธิภาพ การทำงานของ แผงโซล่าเซลล์

Q: อะไรที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของแผงลดลงบ้าง ?
A: สิ่งที่ลดความเข้มของแสง เช่น เงา, เมฆ, ฝุ่น, ใบไม้, ความลาดเอียงของการติดตั้ง อย่างไรก็ตามตลอดอายุสัญญาโครงการ ทางบริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

การทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด

แผงโซล่าเซลล์เป็นอุปกรณ์ผลิตพลังงานสะอาดที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงและช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน อย่างไรก็ตาม แผงโซล่าเซลล์อาจได้รับสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่น ละออง นก ขี้นก ฯลฯ เกาะติดอยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ได้ สามารถลดกำลังการผลิตของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังแสงได้ถึง 20%

“ เงา ” มีผลต่อแผงโซล่าเซลล์แค่ไหนกัน

แผงโซล่าเซลล์เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า แผงโซล่าเซลล์แต่ละแผงประกอบด้วยเซลล์โซล่าเซลล์จำนวนมากเรียงต่อกัน เซลล์โซล่าเซลล์จะผลิตกระแสไฟฟ้าเมื่อได้รับแสงแดด การได้รับแสงแดดอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญต่อประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์

“ฝุ่น” ลดประสิทธิภาพแผงโซล่าเซลล์ จริงไหม?

ฝุ่นละอองเป็นอนุภาคขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศ ฝุ่นละอองสามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของโซล่าเซลล์ได้ โดยฝุ่นละอองจะทำหน้าที่เป็นอุปสรรคในการรับแสงอาทิตย์ของเซลล์แสงอาทิตย์ ทำให้เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าได้น้อยลง ฝุ่นสามารถเกิดได้ทางธรรมชาติหรือกิจกรรมมนุษย์ก็ได้ เช่น การเผาหรือการปล่อยก๊าซ ฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากสามารถกระจายไปได้ไกลในอากาศ และมีผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ นอกจากนี้ ฝุ่นยังสามารถเป็นมลพิษทางภูมิได้ เช่น ฝุ่น PM2.5 ที่มีขนาดเล็กมากและสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้จนกลายเป็นปัญหาระดับโลก

โซล่าเซลล์ ผลิตไฟได้ยังไง?

การแปลงพลังงานจากดวงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่กำลังเป็นที่นิยมและได้รับความสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการลดค่าไฟ โดยโซล่าเซลล์หรือเซลล์แสงอาทิตย์เป็นการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า หลักการทำงานเกิดจากปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่เรียกว่า “เซลล์โฟโตวอลเทอิก” (Photovoltaic effect) โดยพลังงานกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซล่าเซลล์นั้นเป็นไฟฟ้ากระแสตรง หรือ DC ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันที

สินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Calculate Shipping
ใช้โค้ดส่วนลด