Clicky
0 ฿0

Rapid Shutdown ระบบหยุดทำงานฉุกเฉิน เพิ่มความปลอดภัยให้ระบบโซล่าเซลล์

Rapid Shutdown หรือ ระบบหยุดทำงานฉุกเฉิน เป็นระบบความปลอดภัยเสริมสำหรับระบบโซล่าเซลล์ ทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC) แรงสูงจากแผงโซล่าเซลล์ได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีฉุกเฉิน เช่น เหตุเพลิงไหม้ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือมีผู้บุกรุก ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคคลที่ทำงานบนหลังคา นักดับเพลิง และผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง

การเกษตรสมัยใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

การเกษตรกรรมเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเยอะมากที่สุด ในการดูแลและผลิตผลผลิตทางการเกษตรในหลายๆ ด้าน เช่น การดูแลพืชพันธุ์ การทำประมง หรือการเลี้ยงสัตว์เพื่อการเกษตร การใช้พลังงานไฟฟ้ามีบทบาทสำคัญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ช่วยในกระบวนการผลิต เช่น ระบบน้ำหยดสำหรับการเจริญเติบโตของพืช ระบบรดน้ำอัตโนมัติ หรือระบบเครื่องปั่นลมสำหรับการโยกย้ายอากาศในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น การนำเทคโนโลยีโซล่าเซลล์มาใช้ในการเกษตรเป็นการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าที่ได้จะถูกผลิตขึ้นจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่เสื่อมโทรมและมีอยู่อย่างไม่จำกัด การใช้แผงโซล่าเซลล์ทำให้ลดต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้มาก โดยเฉพาะในระยะยาว เนื่องจากไม่ต้องพึ่งพากับพลังงานจากแหล่งที่มีการใช้งานมาก่อน เช่น ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล น้ำมันดีเซล หรือก๊าซธรรมชาติ

ระบบโซล่าเซลล์แบบ on-grid สามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินให้กับการไฟฟ้าได้

ระบบโซล่าเซลล์แบบ on-grid
ระบบโซล่าเซลล์แบบ On-Grid เป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าหลักของการไฟฟ้า (Grid) โดยตรง โดยมีลักษณะการทำงานและข้อดีดังนี้

ใช้ไฟเยอะต้องรู้! ไฟ 3 เฟส ช่วยประหยัดค่าไฟ

ไฟฟ้าเป็นพลังงานอีกหนึ่งชนิดที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของพวกเราอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในสังคมยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ต่างต้องการพลังงานจากกระแสไฟฟ้าทั้งนั้น ไฟฟ้าไม่เพียงแต่ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของเราง่ายขึ้น แต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การศึกษา การสื่อสาร และการแพทย์ เป็นต้น

Huawei ครบเครื่องเรื่องโซล่าเซลล์

Huawei ได้ก้าวเข้าสู่วงการโซล่าเซลล์อย่างเต็มตัว โดยนำเสนอโซลูชันและเทคโนโลยีที่หลากหลาย ซึ่งตอบโจทย์การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ระดับครัวเรือนจนถึงระดับอุตสาหกรรมใหญ่ ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจถึงความครบเครื่องของ Huawei ในด้านโซล่าเซลล์ เราจะพิจารณาจากหลายมิติ ได้แก่ เทคโนโลยีที่ใช้ โซลูชันต่าง ๆ ที่นำเสนอ และความสำเร็จที่ได้รับ

Q&A ติดโซล่าเซลล์ กับ แบตเตอรี่ ไม่คุ้ม จริงเหรอ?

Q: ติดโซล่าเซลล์ กับ แบตเตอรี่ ไม่คุ้มจริงเหรอ?
A: คุ้มค่าหรือไม่?
– ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น
– ค่าไฟฟ้า: บ้านที่มีค่าไฟฟ้าต่อเดือนสูง จะคุ้มทุนเร็วกว่า
– พฤติกรรมการใช้ไฟ: บ้านที่ใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวันเยอะ จะคุ้มค่ากว่า
– ขนาดระบบ: ระบบที่มีขนาดใหญ่ จะคุ้มทุนเร็วกว่า
– ราคา: ราคาอุปกรณ์และค่าติดตั้ง มีหลากหลาย เปรียบเทียบราคาจากหลายๆ บริษัท

2 อุปกรณ์เสริม เพิ่มความคุ้มค่า

การพัฒนาระบบโซล่าเซลล์เป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญที่ช่วยสร้างพลังงานที่สะอาดและยั่งยืนเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและรักษาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว นี่คือเหตุผลที่ระบบโซล่าเซลล์มีความสำคัญอย่างมาก

5 ข้อควรรู้ ติดโซลาร์เซลล์อย่างไรให้คุ้มค่า!

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเรื่องของการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เริ่มเป็นที่น่าสนใจและนับเป็นที่นิยมมากขึ้นในหลายส่วนของโลก การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ไม่เพียงแต่ช่วยลดการใช้พลังงานที่มาจากแหล่งพลังงานที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเช่นน้ำมันหรือถ่านหิน แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานและเป็นการลงทุนที่ยั่งยืนในอนาคต

รถยนต์ไฟฟ้า เทรนด์ที่น่าจับตาในการก้าวสู่ Net Zero

การเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานให้อยู่ในพลังงานไฟฟ้าหรือ Electrification เป็นแนวทางสำคัญในการลดปริมาณคาร์บอนเพื่อสร้างสภาวะที่มลพิษน้อยลงและลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานที่มีอนุภาคคาร์บอนต่ำเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลให้เกิดการลดปริมาณคาร์บอนได้ในระดับสูงสุด ต่อไปนี้คือตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับ Electrification

Q&A Power Optimizer ช่วยอะไรบ้างในหน้าฝน?

Q: ออฟติไมเซอร์ ช่วยอะไรช่วงหน้าฝน?
A: ออฟติไมเซอร์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า ประหยัดค่าไฟฟ้า และยืดอายุการใช้งานของแผงโซลาร์เซลล์ เหมาะกับการติดตั้งในระบบโซลาร์เซลล์ โดยเฉพาะใน ช่วงหน้าฝน ที่มีแสงแดดไม่สม่ำเสมอ

1+4+X Fusion Solar | โซลูชัน สำหรับบ้าน เพื่อยกระดับชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

พลังงานสะอาด กำลังกลายเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมอยู่ในช่วงนี้ หลายคนจึงหันมาติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าและลดโลกร้อน แต่ด้วยค่าใช้จ่ายในการติดตั้งที่ค่อนข้างสูง FusionSolar (ฟิวชั่นโซลาร์) จึงขอเสนอ โซลูชันใหม่!พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ้าน ครบวงจร ภายใต้แนวคิด “1+4+X” เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกไลฟ์สไตล์ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

Checklist อุปกรณ์โซล่าเซลล์จาก HUAWEI

โซล่าเซลล์ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีประโยชน์มากในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนแทนพลังงานที่มีการใช้สูงมากเช่น น้ำมันและถ่านหิน ดังนั้น ความนิยมของโซล่าเซลล์สามารถอธิบายได้ด้วยปัจจัยต่อไปนี้

สินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Calculate Shipping
ใช้โค้ดส่วนลด