EV POWER ENERGY

อุปกรณ์การติดตั้ง

เรามีอุปกรณ์เสริมจำหน่ายสำหรับการติดตั้งเพิ่มเติม ซ่อมแซม ชำรุด โดยอุปกรณ์ทุกชิ้นที่เราจำหน่ายมีการรับประกันอย่างต่ำ 5 ปี รองรับมาตรฐานสากล
โซล่าเซลล์ เชียงใหม่ อุปกรณ์

LONGi SOLAR

High Power, Mono PERC, Half-cut Cell

ชื่อรุ่น จำนวน ราคา
Longi LR4 72H 450 w ×13 ติดต่อเรา
Longi LR4 72H 450 w ×13 ติดต่อเรา
Longi LR4 72H 450 w ×13 ติดต่อเรา

หม้อแปลงไฟฟ้า

Inverter

SUN 2000 - 3KTL - L1

รับประกัน 10 ปี

SUN 2000 - 5KTL - L1

รับประกัน 10 ปี

SUN 2000 - 5KTL - M1

รับประกัน 10 ปี

SUN 2000 - 12KTL - M2

รับประกัน 10 ปี

SUN 2000 - 20KTL - M3

รับประกัน 5 ปี

SUN 2000 - 36KTL - M3

รับประกัน 5 ปี

SUN 2000 - 60KTL - M0

รับประกัน 5 ปี

SUN 2000 - 100KTL - M1

รับประกัน 5 ปี

ตัวรับสัญญาณ

Smart Dongle

S DONGLE A-05

รับประกัน 2 ปี

S DONGLE A-03-EU

รับประกัน 2 ปี

ตัวประมวลผลข้อมูล

Smart Logger

3000 - A01EU

รับประกัน 2 ปี

3000 - A00GL

รับประกัน 2 ปี

แบตเตอรี่

Battery

เร็วๆ นี้

กล่องสำรองข้อมูล

Backup Box

Backup Box Single Phase

รับประกัน 2 ปี

Backup Box Three Phase

รับประกัน 2 ปี

EV POWER ENERGY

ผู้ให้บริการติดตั้งโซล่าเซลล์อันดับหนึ่งในภาคเหนือ

เรามีอุปกรณ์เสริมจำหน่ายสำหรับการติดตั้งเพิ่มเติม ซ่อมแซม ชำรุด โดยอุปกรณ์ทุกชิ้นที่เราจำหน่ายมีการรับประกันอย่างต่ำ 5 ปี รองรับมาตรฐานสากล

ระบบคำนวณราคาการติดตั้ง พร้อมขอใบเสนอราคาออนไลน์

กรอกรายละเอียดข้อมูลที่ฟอร์มเพื่อให้เราประเมินและคำนวณค่าใช้จ่ายโดยคร่าวๆเพื่อส่งใบเสนอราคาโดยรวม