โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) คืออะไร ?

โซลาร์เซลล์ หรือ เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) หรือ เซลล์โฟโตโวลตาอิก (Photovoltaic cell) คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำชนิดพิเศษ ที่มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์เซลล์นั้น จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current) ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันที รวมทั้งสามารถเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อใช้งานภายหลังได้

ส่วนประกอบของโซล่าเซลล์แบบเข้าใจง่าย


     พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์เซลล์ จัดว่าเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและไม่สร้างมลภาวะแก่สิ่งแวดล้อมและไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Co2) เหมือนกับแหล่งพลังงานอื่นๆ เช่น น้ำมัน, โรงไฟฟ้าที่มีกระบวนการผลิตจากก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน  โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) เป็นพลังงาน ที่ใช้แล้วไม่มีวันหมดไป

ประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์มานานแล้ว การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า หรือการใช้โซลาร์เซลล์ เพิ่งจะเริ่มในปี 2519 หรือประมาณ 22 ปี โดยมีกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน, กรมโยธาธิการ, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดูแลหลัก 

หลักการทำงาน

      การทำงานของ โซลาร์เซลล์ (Solar Cell)  เป็นกระบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง โดยเมื่อแสงซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและมีพลังงานไปกระทบกับสารกึ่งตัวนำ จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานระหว่างกัน พลังงานจากแสงจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้า (อิเล็กตรอน) ขึ้นในสารกึ่งตัวนำ เราจึงสามารถต่อกระแสไฟฟ้าดังกล่าวไปใช้งานได้

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เทคนิคการดูแลโซล่าเซลล์ให้ประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา

แน่นอนอยู่แล้วว่าการตัดสินใจติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เป็นการลงทุนที่ใช้ค่าใช้จ่ายสูง และการดูแลการใช้งานเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การใช้งานระยะยาวของเราออกมามีคุณภาพ อายุการใช้งานที่ยาวนาน และส่งมอบพลังงานได้ตามที่เราต้องการอยู่ตลอดเวลา เคล็ดลับการดูแลและรักษา …

อ่านเพิ่มเติม →

คุณต้อง 10kW 3Phase ธารอิงดอย

อ่านเพิ่มเติม →

คุณสิทธิเทพ 1.8kW ราชพฤกษ์กรีนวิลล์

อ่านเพิ่มเติม →