Clicky
0 ฿0

โรงเรียนบนดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ 3.30kW 1Phase

เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้เด็กในพื้นที่ห่างไกล
ด้วย Solar cell โดย EV POWER ENERGY
#การให้ที่ยั่งยืน คือการให้ #ที่ดีที่สุด

.
ส่งมอบสิทธิ์การเรียนรู้และโอกาสให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง ที่ขาดแคลนกระแสไฟฟ้าหลักประจำโรงเรียน ด้วยความที่เป็นพื้นที่ห่างไกล หรือพื้นที่ชนบท พลังงานเดียวที่ผ่านมาได้ใช้พลังงานน้ำ ซึ่งแต่ละช่วงของวัน ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง และกระแสไฟที่ไม่คงที่
.
สิงห์อาสา โดยมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา 3 สถาบัน มาร่วมกันติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์ สถานการณ์จึงเริ่มคลี่คลายไปด้วยดี โดย คุณดิเรก อุ่นวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กล่าวว่าแม้ครูแต่ละคนจะพยายามทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อถ่ายทอดความรู้อย่างสุดความสามารถ แต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องนี้ก็ทำให้การเรียนการสอนบางอย่างทำได้ไม่เต็มที่ โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ที่จะพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เด็ก เพราะฉะนั้นเมื่อโรงเรียนมีไฟฟ้าอย่างเพียงพอ เด็กๆ ก็สามารถเรียนผ่านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รวมถึงเข้าถึงความรู้ใหม่ๆ จากอินเทอร์เน็ตได้ด้วย
.
สำหรับอุปกรณ์ที่นำมาใช้ติดตั้งในภารกิจครั้งนี้เป็นแผงโซลลาร์เซลล์ขนาด 3.30 กิโลวัตต์ มีระบบจัดเก็บและสำรองไฟฟ้าสำหรับใช้ในห้องเรียนยาวนานกว่า 12 ชั่งโมงต่อวัน และมีกำลังไฟเพียงพอสำหรับการใช้อุปกรณ์ส่องสว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ และโทรทัศน์ได้ในช่วงเวลาพร้อมๆ กัน ซึ่งจะช่วยให้การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดความต่อเนื่อง และพลังงานไฟฟ้ายังมีเพียงพอให้ชุมชนได้นำไปใช้สำหรับไฟส่องสว่างในช่วงเย็นและยามค่ำคืนเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ทั้งหมดนี้เพราะสิงห์อาสาเชื่อมั่นว่า ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกคนช่วยเหลือกัน ดังแนวคิดว่า ‘คนไทยถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วย’ เราจึงมั่นใจว่าต่อไปพื้นที่บ้านขุนปั๋งจะเติบโตได้มีความสุขและยั่งยืนอย่างแน่นอนครับ
.
ขอบคุณรูปจาก สิงห์อาสา

แกลอรีภาพ
สินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Calculate Shipping
ใช้โค้ดส่วนลด