Clicky
0 ฿0

คาร์บอนเครดิตป่าไม้ : ลดก๊าซเรือนกระจก สร้างรายได้

Carbon-Credit-Cover-resize

“คาร์บอนเครดิตป่าไม้” : ลดก๊าซเรือนกระจก สร้างรายได้

     ในยุคที่โลกเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การจัดการคาร์บอนจึงได้กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หนึ่งในแนวทางที่น่าสนใจคือการใช้ “คาร์บอนเครดิตป่าไม้” ซึ่งเป็นมาตรการที่เชื่อมโยงการอนุรักษ์ป่าไม้กับตลาดคาร์บอน

1. คาร์บอนเครดิตป่าไม้ คืออะไร?

     คาร์บอนเครดิตป่าไม้ คือปริมาณการลดหรือการจับกักคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนหนึ่งตันผ่านกิจกรรมประเภทการปลูกป่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการดูดซับ CO2 จากบรรยากาศนับเป็นวิธีที่ธรรมชาติให้มาในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ คาร์บอนเครดิตป่าไม้มีหัวใจหลักสำคัญอยู่ 2 แนวคิดได้แก่ การจับกักคาร์บอนและการค้าคาร์บอน แต่ละแนวคิดมีบทบาทสำคัญในการช่วยลดผลกระทบต่อสภาพอากาศและสนับสนุนความยั่งยืนของป่าไม้ ดังนี้

2. การจับกักคาร์บอน คือ?

     การจับกักคาร์บอน (Carbon Sequestration) เป็นกระบวนการทาง ธรรมชาติหรือกระบวนการทางเทคนิคที่ใช้ในการดูดซับและเก็บกักคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากบรรยากาศ และจัดเก็บไว้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาโลกร้อน การปลูกป่า ไม่เพียงช่วยเพิ่มความสามารถในการจับกักคาร์บอนเท่านั้น แต่ยังช่วยในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและรักษาคุณภาพน้ำ โดยการจับกักคาร์บอน มี 2 แบบได้แก่
  • การจับกักคาร์บอนทางธรรมชาติ เกิดขึ้นในระบบนิเวศต่างๆ เช่น ป่าไม้ มหาสมุทร และดิน เพราะพืชใช้ CO2 ในกระบวนการสังเคราะห์แสง และเปลี่ยนเป็นออกซิเจนและสารอินทรีย์ จึงถือได้ว่าการจับกักคาร์ทางธรรมชาติเป็นรูปแบบการจัดเก็บคาร์บอนที่มั่นคง
  • การจับกักคาร์บอนแบบมนุษย์สร้าง นอกจากกระบวนการธรรมชาติแล้ว ยังมีเทคโนโลยี เทคนิคต่างๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อจับกักคาร์บอน กระบวนการเหล่านี้ รวมถึงเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture and Storage, CCS) ซึ่ง CO2 ที่ถูกปล่อยจากแหล่งต่างๆ เช่น โรงงานไฟฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรม จะถูกจับและเก็บเข้าไปในที่เก็บภายใต้ดิน เช่น แหล่งน้ำมันหรือแก๊สที่หมดสภาพ

3. การค้าคาร์บอน / ขายคาร์บอน คือ?

     การค้าคาร์บอน หรือการขายคาร์บอน เป็นกระบวนการที่เปลี่ยนการจับกักคาร์บอนในป่าไม้ให้เป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ โดยผ่านการจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน กระบวนการนี้สามารถช่วยให้ป่าไม้เป็นแหล่งผลิตคาร์บอนเครดิต ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงถึงการลดหรือจับกัก CO2 ในปริมาณหนึ่งตัน บริษัทหรือองค์กรที่ต้องการลดคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ขององค์กรสามารถซื้อคาร์บอนเครดิตเหล่านี้ได้ การซื้อคาร์บอนเครดิตเป็นวิธีที่พวกเขาสามารถชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนผ่านการสนับสนุนโครงการที่ลดการปล่อยก๊าซหรือเพิ่มการจับกักคาร์บอน
     แม้ว่าคาร์บอนเครดิตป่าไม้จะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ก็ยังมีความยากเพราะขั้นตอนการตรวจสอบ และความยั่งยืนของโครงการ การมีมาตรฐานที่เข้มงวดและโปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญในการรับประกันว่าคาร์บอนเครดิตเหล่านี้สามารถสร้างผลลัพธ์ได้จริงในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและการรับรองการจัดการป่าไม้นั้นยั่งยืน ถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญในการทำให้ระบบคาร์บอนเครดิตป่าไม้ประสบความสำเร็จ
carbon-credit-image-content-resize
     สรุปได้ว่า คาร์บอนเครดิตป่าไม้เป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ที่เชื่อมโยงกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ลงทะเบียน

สนใจ คาร์บอนเครดิต

สินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Calculate Shipping
ใช้โค้ดส่วนลด