Clicky
0 ฿0

อันตรายที่มองไม่เห็นภัยคุกคามจากฝุ่น PM2.5

PM2.5 อันตรายที่มองไม่เห็น ทำลายสุขภาพคุณโดยไม่รู้ตัว!!

PM 2.5

อันตรายที่มองไม่เห็นภัยคุกคามจากฝุ่น PM2.5

     ในโลกที่เราต้องเผชิญหน้ากับมลภาวะทางอากาศที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ฝุ่น PM2.5 ได้กลายเป็นศัตรูที่มองไม่เห็น ซ่อนอยู่ในอากาศที่เราหายใจเข้าไป มีขนาดเล็กเพียง 2.5 ไมครอน อนุภาคที่มีขนาดเล็กเหล่านี้มีขนาดเล็กพอที่จะเข้าไปในระบบทางเดินหายใจของเราและพร้อมที่จะทำลายสุขภาพเราได้จากภายใน
traffic-smog-0403201

1. การเผาไหม้จากยานพาหนะและโรงงาน

     การเผาไหม้ที่เกิดขึ้นในยานพาหนะและโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดหลักของอนุภาค PM2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและสุขภาพของมนุษย์อย่างรุนแรง
 • ยานพาหนะที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เช่น รถยนต์ รถบัส และรถบรรทุก เป็นแหล่งสำคัญของการปล่อย PM2.5 อนุภาคเหล่านี้เกิดจากการเผาไหม้น้ำมันภายในเครื่องยนต์ หรือจะเป็นการจราจรที่หนาแน่นในเมืองใหญ่ส่งผลให้เกิดความเข้มข้นสูงของ PM2.5
 • โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหินหรือน้ำมัน ในกระบวนการผลิตและการเผาไหม้ ผลิต PM2.5 ในปริมาณที่สูง โดยเฉพาะโรงงานที่ผลิตพลังงาน โรงกลั่นน้ำมัน และโรงงานปูนซีเมนต์
 • การปล่อยก๊าซและฝุ่นจากโรงงานเหล่านี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่ใกล้เคียงเท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบทางสุขภาพต่อประชากรที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นอีกด้วย
Views Of Tankers Refineries As Oil Trades Near 12-Year Low

2. การเผาไหม้ในครัวเรือนและกระบวนการทางอุตสาหกรรม

     การเผาไหม้ในครัวเรือนและกระบวนการอุตสาหกรรมเป็นแหล่งสำคัญอีกหนึ่งประการที่ก่อให้เกิดฝุ่น PM2.5 การปล่อยอนุภาคเหล่านี้มีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและสุขภาพของผู้คนในวงกว้าง

 • การใช้เตาถ่านหรือไม้ในการประกอบอาหาร โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทหรือพื้นที่ที่ไม่มีการเข้าถึงของพลังงานสะอาด สามารถผลิตฝุ่น PM2.5 ได้ การเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์นี้สร้างอนุภาคที่เป็นอันตรายต่อทั้งผู้ปรุงอาหารและผู้อาศัยในบ้าน
 • การใช้เตาแก๊สหรือน้ำมันในครัวเรือนก็สามารถผลิต PM2.5 ได้ โดยเฉพาะเมื่อมีการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์หรือในสภาพที่ไม่เหมาะสม
 • ในอุตสาหกรรมหนัก เช่น การผลิตเหล็ก ปูนซีเมนต์ และการขุดแร่ การเผาไหม้เชื้อเพลิงเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการผลิต การเผาไหม้เหล่านี้สามารถผลิตอนุภาค PM2.5 ในปริมาณมากที่ปล่อยออกสู่อากาศ
 • อุตสาหกรรมที่ใช้เชื้อเพลิงทางเลือก เช่น การเผาไหม้ชีวมวล ก็สามารถผลิต PM2.5 ได้เช่นกัน แม้ว่าจะมีการเผาไหม้ที่ดูเหมือนสะอาดกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลก็ตาม
Wild-fire

3. ภัยธรรมชาติ

    แม้ว่ามนุษย์จะเป็นผู้ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศได้มากกว่า แต่ภัยธรรมชาติก็เป็นแหล่งกำเนิดของฝุ่น PM2.5 ที่สำคัญเช่นกัน โดยเหตุการณ์ทางธรรมชาติบางประการสามารถผลิตอนุภาคละอองฝุ่นขนาดเล็กเหล่านี้ได้ในปริมาณมาก ดังนี้

 • ไฟป่า เป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิด PM2.5 ที่สำคัญ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีพื้นที่ป่าและพุ่มไม้มาก การเผาไหม้ของไม้และพืชพรรณสร้างอนุภาคละอองฝุ่นขนาดเล็กที่สามารถกระจายไปในอากาศได้เป็นระยะทางไกล และยังสร้างควันและสารประกอบอินทรีย์ที่ผสมผสานกับ PM2.5 ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพในวงกว้าง โดยเฉพาะกับระบบทางเดินหายใจและหัวใจ
 • การปะทุของภูเขาไฟ ไม่เพียงแต่เป็นภัยธรรมชาติที่น่ากลัว แต่ยังเป็นแหล่งสำคัญของ PM2.5 ด้วย การปล่อยเถ้าถ่าน แก๊ส และอนุภาคละอองฝุ่นจากการปะทุสามารถกระจายไปในอากาศได้ในระยะไกล

4. ผลกระทบต่อสุขภาพ

     ฝุ่น PM2.5 ไม่เพียงแค่เป็นมลพิษทางอากาศที่เราสัมผัสได้ทุกวัน แต่ยังเป็นภัยคุกคามที่อาจทำลายสุขภาพของเราอย่างเงียบๆ ด้วยขนาดที่เล็กมาก ฝุ่น PM2.5 สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและแม้กระทั่งเข้าสู่กระแสเลือดได้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราในหลายด้าน ดังนี้

ระบบทางเดินหายใจ
 • การสูดดม PM2.5 เข้าไปสามารถทำให้เกิดการอักเสบของทางเดินหายใจ ส่งผลให้เกิดอาการไอ หายใจลำบาก และเพิ่มความเสี่ยงของโรคหอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
ระบบหัวใจและหลอดเลือด
 • อนุภาค PM2.5 สามารถเข้าสู่กระแสเลือดได้ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหัวใจวาย รวมถึงการเพิ่มความดันโลหิต
ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
 • การศึกษาบางชิ้นได้ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างระดับ PM2.5 ที่สูงกับปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า
ผลกระทบต่อระบบอื่นๆ ของร่างกาย
 • การสูดดม PM2.5 ในระยะยาวอาจส่งผลกระทบต่อระบบอื่นๆ ของร่างกาย เช่น ระบบประสาท และอาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคเรื้อรังอื่นๆ เช่น โรคเบาหวาน

การป้องกันและขั้นตอนสำคัญในการรักษาสุขภาพ

     การใช้หน้ากาก N95 เป็นวิธีการป้องกันที่ดีในการกรองฝุ่น PM2.5 นอกจากนี้ การลดการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล และการเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดก็เป็นวิธีการที่ช่วยลดการปล่อยฝุ่น PM2.5 ได้ เราต้องร่วมมือกันเพื่อลดมลภาวะทางอากาศ เพื่ออนาคตที่สดใสและสุขภาพที่ดีของเราทุกคน

ควรระมัดระวังและใส่ใจกับอากาศที่เราหายใจ

     การใช้หน้ากาก N95 เป็นวิธีการป้องกันที่ดีในการกรองฝุ่น PM2.5 นอกจากนี้ การลดการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล และการเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดก็เป็นวิธีการที่ช่วยลดการปล่อยฝุ่น PM2.5 ได้ เราต้องร่วมมือกันเพื่อลดมลภาวะทางอากาศ เพื่ออนาคตที่สดใสและสุขภาพที่ดีของเราทุกคน

ลงทะเบียน

สนใจ ติดตั้งโซล่าเซลล์

สินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Calculate Shipping
ใช้โค้ดส่วนลด