Clicky
0 ฿0

ติดแบตเตอรี่ โซล่าเซลล์ คุ้มสำหรับใครบ้าง?

แบตเตอรี่ โวล่าเซลล์ คุ้มค่า

ติดแบตเตอรี่ โซล่าเซลล์ คุ้มสำหรับใครบ้าง?

      ในยุคของพลังงานทดแทนที่กำลังเข้ามาในเทรนใหม่ในปัจุบัน การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เป็นก้าวสำคัญในการเข้าสู่อนาคตที่ยั่งยืน แต่การติดตั้งแบตเตอรี่ร่วมกับระบบโซล่าเซลล์เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ยกระดับระบบนี้ให้ไปอีกขั้น แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ไม่เพียงแต่เก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ไว้ใช้ในภายหลัง แต่ยังเป็นหัวใจหลักที่ช่วยให้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์มีความยืดหยุ่นและเป็นอิสระมากขึ้น

แบตเตอรี่โซล่าเซลล์คืออะไร?

     แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ (Solar Battery) หรือที่รู้จักในชื่อ “แบตเตอรี่สำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์”คืออุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตโดยแผงโซลาร์เซลล์ หลักการทำงานคือจัดเก็บไฟฟ้า โดยในระหว่างวันแผงโซลาเซลล์จะผลิตพลังงานไฟฟ้าออกมา พลังงานส่วนที่เกินจะถูกกักเก็บไว้ในแบตเตอรี่โซล่าเซลล์นั่นเอง ซึ่งเป็นการสำรองพลังงานสะสมไว้เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าในตอนที่ไฟฟ้าดับ หรือแผงโซลาเซลล์ผลิตไฟฟ้าได้ไม่เพียงพอ รวมถึงในตอนกลางคืน วันที่มีฝนตก หรือมีเมฆมากด้วยเช่นกัน ทั้งนี้หากไม่ได้ติดตั้งแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ พลังงานไฟฟ้าส่วนเกินจากพลังงานแสงอาทิตย์จะถูกส่งไปยังกริดที่เป็นเครือข่ายเชื่อมต่อสำหรับการจ่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งหมายความว่าคุณกำลังผลิตไฟฟ้าและนำไปจ่ายให้กับบ้านของผู้อื่นใช้แทน

แล้วใช้แบตเตอรี่ร่วมกับโซล่าเซลล์ดีอย่างไร?

      ประโยชน์ของแบตเตอรี่โซล่าเซลล์มีหลายด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย
 1. การจัดเก็บพลังงานสำรอง
  แบตเตอรี่ช่วยให้คุณเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซลาร์เซลล์ได้ ให้คุณใช้พลังงานนี้ในช่วงเวลาที่แผงโซลาร์เซลล์ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ เช่น ในช่วงกลางคืนหรือวันที่มีเมฆมาก และจะช่วยให้คุณมีความมั่นคงในการใช้พลังงาน โดยไม่ต้องพึ่งพาเครือข่ายไฟฟ้าหลัก
 2. การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
  การใช้พลังงานที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อไฟฟ้าจากเครือข่ายหลัก โดยเฉพาะในช่วงที่ค่าไฟฟ้าขึ้นสูง และช่วยให้คุณใช้พลังงานที่ผลิตได้เองมากขึ้น ลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอ
 3. สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
  การใช้พลังงานที่เก็บไว้จากแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานที่ยั่งยืนสามารถช่วยให้การใช้พลังงานโซลาร์เซลล์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 4. ไม่ก่อมลพิษทั้งทางเสียงและอากาศ
  กระบวนการผลิตไฟฟ้าของระบบโซล่าเซลล์ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงและอากาศ เพราะใช้แสงอาทิตย์มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าและสำรองไว้ในแบตเตอรี่ จึงไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงรบกวนเพื่อนบ้านและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป
Huawei-LUNA-2000-Solar-battery

การติดแบตเตอรี่เพิ่มจะคุ้มสำหรับใคร?

     การติดตั้งแบตเตอรี่ร่วมกับระบบโซลาร์เซลล์อาจคุ้มค่าสำหรับกลุ่มคนหรือสถานการณ์ต่อไปนี้
 1. ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาไฟฟ้าดับบ่อย ในพื้นที่ที่เกิดการดับไฟฟ้าหรือมีความไม่แน่นอนในการจัดหาพลังงาน แบตเตอรี่จะช่วยให้มั่นใจว่ามีพลังงานสำรอง
 2. ผู้ที่ต้องการลดการพึ่งพาเครือข่ายไฟฟ้าหลัก สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นอิสระจากเครือข่ายไฟฟ้าหลักและต้องการใช้พลังงานที่ผลิตขึ้นเองเป็นหลัก
 3. ผู้ที่มีอัตราค่าไฟฟ้าแปรผัน ในพื้นที่ที่มีค่าไฟฟ้าแปรผันตามเวลา แบตเตอรี่ช่วยเก็บพลังงานที่ผลิตในช่วงที่มีแสงแดดและใช้ในช่วงที่ค่าไฟฟ้าสูง
 4. ผู้ที่ใช้พลังงานจำนวนมากในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงแดด สำหรับผู้ที่มีปริมาณการใช้พลังงานสูงในช่วงเย็นหรือกลางคืน
 5. ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการจัดหาพลังงานโซลาร์เซลล์ไม่มั่นคง คือการอยู่ในสถานที่ที่การผลิตพลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์มีความไม่แน่นอนหรือเสถียรน้อย เช่น เนื่องจากสภาพอากาศที่มีเมฆคลุมหรือมีฝนตกบ่อย ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าไม่เสถียร การมีแบตเตอรี่ช่วยให้มีพลังงานใช้ต่อเนื่อง
 6. ผู้ที่มีงบประมาณเพียงพอ ด้วยต้นทุนที่สูง การติดตั้งแบตเตอรี่เหมาะสมกับผู้ที่มีงบประมาณเพียงพอและมองหาการลงทุนระยะยาวในพลังงานทดแทน
 7. ผู้ที่มุ่งมั่นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยคาร์บอนและส่งเสริมพลังงานทดแทน
     การติดตั้งแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ในยุคปัจจุบันที่มีการเน้นการใช้พลังงานทดแทนนับเป็นการตัดสินใจที่มีปัญญาและมีผลกระทบที่สำคัญในหลายด้าน ประการแรก แบตเตอรี่ยืดระยะเวลาในการใช้พลังงานจากที่ผลิตเองให้กับบ้านพักอาศัย โดยเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากโซล่าเซลล์ไว้ใช้งานในช่วงที่ต้องการ หรือเมื่อไม่มีการผลิตพลังงานจากแหล่งอื่น ซึ่งลดความต้องพึ่งพาต่อเครือข่ายไฟฟ้าหลัก ประการที่สอง การใช้แบตเตอรี่โซล่าเซลล์สนับสนุนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้พลังงานที่ยั่งยืน ซึ่งมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานที่ผลิตจากแหล่งที่สะอาดและหมุนเวียนได้ช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมได้มาก
     อย่างไรก็ตาม การลงทุนในแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ไม่เพียงแต่เป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังเป็นการลงทุนที่มีผลประโยชน์ในระยะยาวด้วย มันช่วยให้ผู้ใช้พลังงานประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว และมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนทางด้านพลังงานสะอาดอีกด้วย
ลงทะเบียน

สนใจ ติดตั้งโซล่าเซลล์

สินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Calculate Shipping
ใช้โค้ดส่วนลด