Clicky
0 ฿0

จะดีกว่าไหม? ถ้าโรงแรมของคุณ จ่ายค่าไฟน้อยลง

Cover content Solar Cell Hotel - Resort

จะดีกว่าไหม? ถ้าโรงแรมของคุณจ่ายค่าไฟน้อยลง

     ในยุคที่โลกเผชิญกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ธุรกิจต่างๆ ต่างปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โรงแรมและรีสอร์ทต่างก็เริ่มหันมาให้ความสนใจกับการใช้พลังงานทดแทน,โดยเฉพาะการติดตั้งโซล่าเซลล์ เพื่อลดต้นทุนและส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านความยั่งยืน ซึ่งอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าจับตามอง เพราะปริมาณการใช้ไฟในแต่ละวันค่อนข้างมาก ธุรกิจนั้นก็คือ “โรงแรมหรือรีสอร์ท”

1. ทำไมโรงแรมหรือรีสอร์ทจำเป็นต้องติดโซล่าเซลล์เพื่อลดต้นทุน

     การติดตั้งโซล่าเซลล์นับเป็นกลยุทธ์หลักในการลดต้นทุนด้านพลังงานในระยะยาวสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท ด้วยความที่โรงแรมมักใช้พลังงานในปริมาณมาก ไม่ว่าจะเป็นสำหรับระบบปรับอากาศ การทำความร้อนน้ำ แสงสว่าง และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ช่วยให้สามารถผลิตพลังงานที่จำเป็นได้เอง ลดการพึ่งพาพลังงานจากแหล่งภายนอก ถึงแม้ว่าธุรกิจประเภทโรงแรมและรีสอร์ทจะเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ปริมาณและความต้องการในการใช้พลังงานตลอดทั้งวันส่งผลให้ธุรกิจนี้ต้องมีต้นทุนจำนวนมาก ถ้าเจ้าของธุรกิจกำลังมองหาทางเลือกที่จะช่วยลดต้นทุนนั้น ถือได้ว่าการหันมาพึ่งพาพลังงานสะอาดจะช่วยให้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดลงอย่างเห็นได้ชัดประมาณ 50 – 60% เลยทีเดียว

    การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ในสถานประกอบการเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นการสนับสนุนความพยายามรักษาสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังมีผลโดยตรงต่อการลดต้นทุนของเจ้าของธุรกิจโรงแรม

เหตุผลที่โรงแรมและรีสอร์ทควรพิจารณาการติดตั้งโซล่าเซลล์ มีดังนี้

  1. ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน โรงแรมและรีสอร์ทมักใช้พลังงานในปริมาณมาก เพื่อการทำงานของระบบปรับอากาศ ระบบน้ำร้อน แสงสว่าง และอุปกรณ์ต่างๆ การติดตั้งโซล่าเซลล์ช่วยให้พวกเขาสามารถผลิตพลังงานของตนเองได้ ลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าไฟฟ้า
  2. ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้โซล่าเซลล์เป็นการส่งเสริมความมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นค่านิยมที่ลูกค้าในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญ โรงแรมและรีสอร์ทที่ใช้พลังงานหมุนเวียนสามารถเป็นที่นิยมและดึงดูดลูกค้าที่มีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมได้
  3. ความเป็นอิสระทางพลังงาน การพึ่งพาพลังงานจากแหล่งภายนอกทำให้โรงแรมและรีสอร์ทมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนหรือการเพิ่มราคาของพลังงาน การมีระบบโซล่าเซลล์ช่วยให้พวกเขามีความเป็นอิสระทางพลังงานมากขึ้น
  4. ความน่าเชื่อถือของแหล่งพลังงาน ในบางพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องความไม่มั่นคงของแหล่งพลังงาน การติดตั้งโซล่าเซลล์เป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะมีพลังงานใช้งานได้ตลอดเวลา
  5. การส่งเสริมภาพลักษณ์ การลงทุนในระบบโซล่าเซลล์สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ของโรงแรมหรือรีสอร์ท เป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ
  6. แรงจูงใจทางภาษีและเงินอุดหนุน ในหลายประเทศ มีแรงจูงใจทางภาษีหรือเงินอุดหนุนสำหรับการติดตั้งระบบพลังงานหมุนเวียน ซึ่งช่วยลดภาระทางการเงินในการลงทุนติดตั้ง

2. การเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน

     ภายใต้กระแสความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ลูกค้าหลายคนเริ่มมองหาที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โรงแรมที่ติดตั้งโซล่าเซลล์สามารถใช้เรื่องนี้เป็นจุดขายในการดึงดูดลูกค้าที่สนใจเรื่องการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบและความยั่งยืน นอกจากนี้การใช้พลังงานหมุนเวียนยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ของโรงแรมในฐานะผู้นำด้านความยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถส่งผลดีต่อการตลาดและภาพลักษณ์ในระยะยาว

Sustainable Development Goals

3. ความมั่นคงของแหล่งพลังงาน

     โรงแรมและรีสอร์ทที่ติดตั้งโซล่าเซลล์จะได้รับประโยชน์จากความมั่นคงของแหล่งพลังงาน ในหลายพื้นที่ อุปสงค์ด้านพลังงานสูงอาจนำไปสู่ปัญหาการขาดแคลนหรือการหยุดชะงักของพลังงาน การมีระบบโซล่าเซลล์เป็นการสร้างแหล่งพลังงานอิสระ ช่วยให้โรงแรมสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงที่มีปัญหาด้านพลังงาน

4. แรงจูงใจจากรัฐบาลและเครดิตภาษี

     ในหลายประเทศ รัฐบาลได้ให้แรงจูงใจทางการเงินและเครดิตภาษีสำหรับการติดตั้งระบบพลังงานหมุนเวียนโรงแรมและรีสอร์ทที่ตัดสินใจติดตั้งโซล่าเซลล์อาจมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์เหล่านี้ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนในการติดตั้งแต่ยังเป็นการสนับสนุนการลงทุนในระยะยาวอีกด้วย

ESG

     ดังนั้นการติดตั้งโซล่าเซลล์ในโรงแรมและรีสอร์ทเป็นการลงทุนที่สามารถช่วยลดต้นทุนในระยะยาว พร้อมทั้งเสริมภาพลักษณ์ในเรื่องของความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและความคาดหวังของสังคมในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในแหล่งพลังงานและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะผู้นำด้านความยั่งยืน การลงทุนด้านนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการดีต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังเป็นการดีต่อเจ้าของธุรกิจประเภทโรงแรมและรีสอร์ทด้วย

ลงทะเบียน

เพื่อ รับสินเชื่อ คืนทุนไวขึ้น!!

*ระยะเวลาคืนทุนขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน

สินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Calculate Shipping
ใช้โค้ดส่วนลด