Clicky
0 ฿0

ทำความรู้จักกับ Smart PV Optimizer นวัตกรรมอีกขั้นของระบบโซล่าเซลล์

Huawei Smart PV Optimizer โซล่าเซลล์ ผลิตไฟ

ทำความรู้จักกับ Smart PV Optimizer
นวัตกรรมอีกขั้นของระบบโซล่าเซลล์

     หลายคนคงเคยคิดว่าหัวใจหลักของระบบโซล่าเซลล์นั้นคือ ชิ้นส่วนที่เรียกว่า แผงโซล่าเซลล์ แต่ยังมีอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างที่เป็นอุปกรณ์ควบคุมการทำงานในระดับแผงโซลาร์เซลล์ จะติดอยู่ใต้แผงโซลาร์ ใช้ควบคู่กับ อินเวอร์เตอร์ บางยี่ห้อ เช่น SolarEdge ระบบนี้สามารถตั้งค่าการทำงานของของระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบหยุดทำงานฉุกเฉินได้โดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์พิเศษอื่นๆ เพิ่มเติมแต่อย่างใด
     ระบบโซล่าเซลล์เป็นเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยแผงโซล่าเซลล์จะทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าที่ได้สามารถนำไปใช้งานโดยตรง หรือเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อใช้งานในเวลาที่ไม่มีแสงแดด
     ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น สภาพแสงแดด  อุณหภูมิ และค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของแผงโซล่าเซลล์ โดยปกติแล้ว แผงโซล่าเซลล์แต่ละแผงจะมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าแตกต่างกัน ดังนั้น การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบดั้งเดิมที่มีเพียงอินเวอร์เตอร์เพียงตัวเดียวอาจทำให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์แต่ละแผงไม่เต็มที่

Huawei Smart PV Optimizer

1. Smart PV Optimizer คืออะไร?

     Smart PV Optimizer เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนแผงโซล่าเซลล์แต่ละแผง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ โดยทำหน้าที่ติดตามจุดพลังงานสูงสุด (Maximum Power Point Tracking: MPPT) ของแผงโซล่าเซลล์แต่ละแผง และปรับกระแสและแรงดันไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ให้อยู่ในจุด MPPT ตลอดเวลา

Huawei Smart PV Optimizer ติดโซล่าเซลล์

     จุด MPPT คือ จุดที่แผงโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด โดยจุด MPPT ของแผงโซล่าเซลล์จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น แสงแดด อุณหภูมิ และค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของแผงโซล่าเซลล์
     การติดตั้ง Optimizer โซล่าเซลล์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ได้ประมาณ 10 – 20% ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าในระยะยาว และ Smart PV Optimizer ถือว่าเป็นระบบหยุดทำงานฉุกเฉิน หรือ Rapid Shutdown ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัย ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ทำให้นักดับเพลิงสามารถเข้าไปควบคุมเพลิงใหม้ในอาคารได้อย่างปลอดภัย จึงถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจและอาจจะมีการบังคับใช้ในระบบโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาของประเทศไทยเราในเร็ววันนี้

2. คุณสมบัติเด่นของ Smart PV Optimizer

  1. สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ได้ประมาณ 10 – 20% ทำให้มีความยืดหยุ่นในการปรับขนาดของระบบให้เข้ากับสถานที่ได้อย่างอิสระ
  2. สามารถช่วยผลิตพลังงานในระดับสูงสุดหรือ MPP (Maximum Power Point) ได้อย่างแม่นยำเพราะ Smart PV Optimizer ถูกติดตั้ง 1 ตัว/แผงโซลาร์เซลล์
  3. ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เพราะมีความยืดหยุ่นในการทำงานมากยิ่งขึ้น แม้ในสภาพอากาศที่มีแสงแดดไม่เต็มที่ หรือมีเงาแดดบดบัง
  4. ระบบความปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูง สามารถหยุดการจ่ายกระแสไฟฟ้า DC จากแผงโซลาร์เซลล์ได้อย่างง่ายดาย

3. ข้อดีของการติดตั้ง Smart PV Optimizer สำหรับระบบโซล่าเซลล์

  1. สามารถติดตั้งกับแผงโซลาร์เซลล์ได้เกือบทุกขนาดและทุกชนิด (แผงโซลาร์เซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์, แผงโซลาร์เซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ และแผงโซลาร์เซลล์ชนิดอะมอร์ฟัส) ทำให้ติดคู่กัแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผงได้อย่างอิสระ
  2. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าในระยะยาว
  3. ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิด Overvoltage หรือ Undervoltage
  4. บำรุงรักษาง่ายโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวอินเวอร์เตอร์ใหม่ทั้งหมด หากเสีย 1 ตัวก็สามารถซ่อมเฉพาะตัวที่เสีย ได้ แต่ระบบโซลาร์เซลล์ก็ยังสามารถทำงานได้ตามปกติ
  5. รองรับมาตรฐานการหยุดทำงานฉุกเฉิน (Rapid Shutdown)

     การเลือก Optimizer โซล่าเซลล์ที่เหมาะสมกับระบบโซล่าเซลล์นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ประเภทของแผงโซล่าเซลล์ ประเภทของอินเวอร์เตอร์ และความต้องการใช้งาน

     Optimizer โซล่าเซลล์เป็นนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของระบบโซล่าเซลล์ โดยช่วยให้แผงโซล่าเซลล์แต่ละแผงผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าในระยะยาว

ลงทะเบียน

เพื่อ รับสินเชื่อ คืนทุนไวขึ้น!!

*ระยะเวลาคืนทุนขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน

สินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Calculate Shipping
ใช้โค้ดส่วนลด