Clicky
0 ฿0

Q&A เลือก ติดตั้งโซล่าเซลล์ อย่างไร จึงจะคุ้ม

QA เลือกติดตั้งโซล่าเซลล์ อย่างไร จึงจะคุ้ม

Q&A เลือก ติดตั้งโซล่าเซลล์ อย่างไร จึงจะคุ้ม

Q : มีวิธีเลือกอย่างไร ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เท่าไรถึงจะคุ้ม?

A : โดยปกติแล้วจะพิจารณาจากบิลค่าไฟย้อนหลังประมาณ 3 – 6 เดือน เพื่อหาค่าไฟเฉลี่ยต่อเดือน และประเมินสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวันของบ้าน เพื่อเลือกขนาดติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง

ลงทะเบียน

เพื่อ รับสินเชื่อ คืนทุนไวขึ้น!!

*ระยะเวลาคืนทุนขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน

สินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Calculate Shipping
ใช้โค้ดส่วนลด