Clicky
0 ฿0

ประหยัดคูณสอง ใช้โซลาร์เซลล์ ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

ประหยัดคูณสอง ใช้โซลาร์เซลล์ ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

ประหยัดคูณสอง ใช้โซลาร์เซลล์ ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

     โซล่าเซลล์ หรือ เซลล์แสงอาทิตย์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง ที่มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนพลังงานแสงจากแสงอาทิตย์ มาแปรสภาพให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เปรียบเสมือนตัวแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้งานได้จริง

หลักการทำงาน

 • การดูดซับแสงอาทิตย์ : แผงโซล่าเซลล์ ประกอบด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดเล็กจำนวนมาก ซึ่งผลิตจากวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ เช่น ซิลิคอน เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ จะเกิดปรากฏการณ์โฟโตโวลตาอิก พลังงานแสงจะถูกดูดซับและแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC)
 • การแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ : ไฟฟ้ากระแสตรงที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ ไม่สามารถนำมาใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปได้ จำเป็นต้องแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) โดยใช้อินเวอร์เตอร์
 • การใช้งาน : ไฟฟ้ากระแสสลับที่ได้จากอินเวอร์เตอร์ นำมาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป หรือเก็บไว้ในแบตเตอรี่สำหรับใช้งานในยามไม่มีแสงอาทิตย์

ข้อดีของการใช้โซล่าเซลล์

 1. ประหยัดค่าไฟฟ้า : ช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ 50-80% ขึ้นอยู่กับขนาดของระบบและรูปแบบการใช้งาน
 2. พลังงานสะอาด : ไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
 3. ใช้งานได้ยาวนาน : แผงโซล่าเซลล์มีอายุการใช้งานยาวนาน 20-25 ปี
 4. ช่วยลดภาวะโลกร้อน : การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 5. ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ : มีนโยบายจากภาครัฐที่สนับสนุนการติดตั้งโซล่าเซลล์ เช่น เงินอุดหนุน การลดหย่อนภาษี

Huawei จัดมาให้แบบครบเซ็ต

     โซล่าเซลล์ของ Huawei เป็นผู้นำในวงการด้วยเทคโนโลยีที่มีความสมบูรณ์และประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถรับแสงอาทิตย์และแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่วน Huawei Smart Charger เป็นอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ออกแบบมาอย่างสวยงามและมีความสมบูรณ์ทั้งในด้านการทำงานและความปลอดภัย มันสามารถให้พลังงานให้กับรถยนต์ไฟฟ้าของคุณได้ด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

     การจัดเตรียมมาให้เป็นแบบครบเซ็ตทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องมีความกังวลในการหาอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม และสามารถเริ่มต้นใช้งานระบบการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ทันที โดยส่งผลให้การใช้งานมีความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างมาก ทั้งยังช่วยให้ผู้ใช้ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดได้อีกด้วย

สัมผัสประสบการณ์การชาร์จที่เหนือระดับ ด้วย Huawei Smart Charger

Huawei Smart Charger

     Huawei Smart Charger เป็นเทคโนโลยีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่มีความสามารถในการประหยัดพลังงานอย่างมาก โดยใช้โซล่าเซลล์เป็นแหล่งพลังงานในการชาร์จรถยนต์ นี่เป็นการนำเสนอที่น่าสนใจที่ช่วยให้การใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ยั่งยืนและมีความสะดวกสบายมากขึ้น

     โซล่าเซลล์เป็นแหล่งพลังงานที่น่าสนใจเพราะมีความสามารถในการแปลงแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ โดยไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือมลพิษอื่นๆ จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้ในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ทำให้ลดการใช้งานพลังงานที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

     การใช้โซล่าเซลล์ในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ายังมีประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย เช่น ลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงาน การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินในการใช้พลังงาน เนื่องจากพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นทรัพยากรที่ไม่เสื่อมสภาพ นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถยนต์ และมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นในการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า

     การใช้โซล่าเซลล์ในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าด้วย Huawei Smart Charger ไม่เพียงแค่ช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่าย แต่ยังเป็นการนำเสนอที่ทันสมัยและยั่งยืนในการใช้พลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด นับเป็นการตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบันและอนาคต

ประหยัดคูณสอง

     การใช้โซล่าเซลล์ ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เป็นการผสมผสานพลังงานสะอาด 2 รูปแบบเข้าด้วยกัน ช่วยให้ประหยัดค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ประหยัดค่าไฟฟ้า : ช่วยลดค่าไฟฟ้าจากการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งค่าใช้จ่ายสำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 1 ครั้ง คิดเป็นประมาณ 30-40% ของค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมัน 1 ถัง
 • ประหยัดค่าน้ำมัน : ช่วยลดการใช้พลังงานจากน้ำมัน ซึ่งราคาน้ำมันมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • ลดมลพิษ : ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้น้ำมัน
 • เพิ่มความสะดวกสบาย : สามารถชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้าได้ที่บ้าน โดยไม่ต้องไปสถานีชาร์จ
 • รักษ์โลก : ช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล และหันมาใช้พลังงานสะอาดจากธรรมชาติ

ตัวอย่างการคำนวณความคุ้มค่า

สมมติว่าใช้รถยนต์ไฟฟ้าวิ่งเฉลี่ยวันละ 50 กิโลเมตร ใช้พลังงานไฟฟ้า 10 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อวัน ติดตั้งโซล่าเซลล์ขนาด 3 กิโลวัตต์

 • ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดต่อวัน : 10 กิโลวัตต์-ชั่วโมง x 4.77 บาท/หน่วย = 47.70 บาท
 • ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดต่อปี : 47.70 บาท/วัน x 365 วัน = 17,460.50 บาท

การเลือกรุ่น Huawei Smart Charger ที่เหมาะสม

ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานของคุณ

 • หากต้องการชาร์จไฟที่บ้าน : เลือก Huawei AC Charger รุ่น 7 kW หรือ 22 kW
 • หากต้องการชาร์จไฟสำหรับใช้งานเชิงพาณิชย์ : เลือก Huawei AC Charger รุ่น 22 kW หรือ Huawei DC Charger
 • หากต้องการเปิดสถานีชาร์จไฟสาธารณะ : เลือก Huawei DC Charger รุ่น 60 kW หรือ 180 kW

Huawei Smart Charger ทุกๆ รุ่น

 • มีคุณสมบัติที่ทันสมัย เช่น การเชื่อมต่อ Wi-Fi การติดตามการใช้งาน และการควบคุมระยะไกล
 • ผ่านการทดสอบความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
 • รับประกันคุณภาพจาก Huawei
ลงทะเบียน

สนใจ ติดตั้ง EV CHARGE

*ระยะเวลาคืนทุนขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน

ให้บริการและให้คำปรึกษาโดยทีมช่างที่ชำนาญและมีประสบการณ์

     พิเศษสุด ๆ ! สำหรับท่านใดที่สนใจ EV Charger หรือ AC Charge ตอนนี้ ! ทาง EV Power Energy ของเราพร้อมจำหน่ายแล้ว นอกจากนี้ทางเรายังมีระบบโซล่าเซลล์ของ Huawei เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่ม EV โดยสามารถใช้ทั้งโซล่าเซลล์ และ EV car อย่างเต็มประสิทธิภาพ และ เป็นไปตามมมาตราฐานการไฟฟ้าตามสโลแกน Drive with Sun Power อีกด้วย

โทรศัพท์ 050 000 864 , 090 456 6646
Facebook : EV Power Energy
Instagram : evpowerenergy
Line : @evpowerenergy

สินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Calculate Shipping
ใช้โค้ดส่วนลด