คุณ Jok Jack 5kW 1 Phase

ตามคาด! 2022 คือปีที่มีการติดตั้งพลังงานสะอาด เยอะที่สุด

จากสถิติของ International Energy Agency ได้ทำให้เราเห็นว่า ในปี 2021 มีการติดตั้งพลังงานทดแทน หรือพลังงานสะอาด และด้วยสาเหตุของการติดตั้งที่เพิ่มขึ้นนี้เองทำให้ วัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีแนวโน้มราคาสูงขึ้น 8% 2022 จึงถูกคาดการณ์ไว้ว่าจะเป็นปีก้าวกระโดดของพลังงานสะอาด โดยมีแนวโน้มที่จะมีการติดตั้งสูงขึ้นถึง 60% ! ปฏิเสธไม่ได้ว่า โซล่าเซลล์ รถไฟฟ้า พลังงานสะอาด ถูกค้นหาและเป็นข่าวให้เห็นได้ทุกที่ ทุก Platform กันเลยทีเดียว ด้วยประโยชน์และคุณภาพที่ดีขึ้นทุกๆวัน ทำให้สังคม กระแสทั่วโลก หันมาให้ความสนใจและพัฒนากันอย่างจริงจัง และด้วยกระแสของน้ำมันและเชื้อเพลิงต่างๆที่มีทีท่าแต่จะราคาสูงขึ้นและหายากขึ้น (ด้วยสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยืดเยื้อ) ทำให้คนทั่วไปเริ่มมองหาพลังงานทางเลือกที่จะมาลดและบรรเทาค่าใช้จ่ายที่สวนทางกับราคาเชื้อเพลิง International Energy Agency (IEA) ได้คาดการณ์ว่าปี 2022 จะมีการก้าวกระโดดที่เห็นได้ชัดจากสถาการณ์ที่บังคับและกระแสของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดจะถูกออกแบบให้รองรับกับการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น จากกราฟจะเห็นได้ว่ามีการเติบโตที่มากขึ้นทุกปี มีการผลิตพลังงานทดแทนใช้มากขึ้น แต่คำถามที่อาจตามมาจากตรงนี้คือ แล้วประเทศไหนบ้างละที่ใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานทดแทนเยอะ เป็นอันดับต้นๆของโลก ประเทศจีน ครองตำแหน่งอันดับ 1 ในการผลิตพลังงานทดแทน โดยคิดเป็น 46% ของทั้งหมดในการผลิตในปี 2021 แต่… Continue reading ตามคาด! 2022 คือปีที่มีการติดตั้งพลังงานสะอาด เยอะที่สุด

ระบบโซลาร์เซลล์ Solar cellมีอันตรายหรือไม่? และหากฝนตกหนัก จะเกิดการลัดวงจรหรือไม่?

ไม่มีอันตราย เนื่องจากแผ่นโซลาร์เซลล์ออกแบบมาให้สามารถโดนน้ำฝนได้ โดยที่ไม่เกิดการลัดวงจรโดยจุดต่อไฟฟ้าจะอยู่ด้านหลังแผง และมีระดับการป้องกัน IP67 ขึ้นไป ซึ่งหมายความว่าสามารถป้องกันฝุ่นได้ และ สามารถจุ่มน้ำได้ที่ความลึกตั้งแต่ 15 เซนติเมตร ถึง 1 เมตรอย่างไรก็ดี เพื่อความปลอดภัยไม่แนะนำให้ ฉีดน้ำไปที่หลังแผงโดยตรง เนื่องจากมีกล่องต่อสายไฟอยู่ด้านหลังแผง คำอธิบายเพิ่มเติม*IP (Ingress Protection Ratings) คือ มาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถในการปกป้องสิ่งที่อยู่ภายในของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลาย มาตรฐานนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย European Committee for Electro Technical Standardization (CENELEC) (NEMA IEC 60529 Degrees of Protection Provided by Enclosures – IP Code),ซึ่งการจัดอันดับของการป้องกันจะแสดงด้วยตัวเลข 2 หลัก หลักแรก จะแสดงความสามารถในการป้องกันของแข็ง และ หลักที่สอง จะเป็นความสามารถในการป้องกันของเหลว รูปแบบการแสดงมาตรฐานจะเป็น IPXX ซึ่ง XX คือตัวเลขดังกล่าว เช่น IP67,… Continue reading ระบบโซลาร์เซลล์ Solar cellมีอันตรายหรือไม่? และหากฝนตกหนัก จะเกิดการลัดวงจรหรือไม่?

แผงโซล่าเซลล์จะเป็นขยะในอนาคตจริงหรือไม่ ?

แผงโซล่าเซลล์จะเป็นขยะในอนาคตจริงหรือไม่ ?  สิ่งที่หลายๆ คนยังไม่รู้เกี่ยวกับ แผงโซล่าเซลล์ที่หมดอายุ คือ 1) กกพ. กำหนดให้ผู้ประกอบการติดตั้งโซล่าเซลล์ที่ได้มาตรฐานจะต้องมีระบบการดูแลแผงโซล่าเซลล์เมื่อหมดอายุควบคู่ไปด้วย 2) ส่วนประกอบหลักของแผงโซล่าเซลล์คือ “ทราย” และ “แก้ว” ซึ่งมีกระบวนการ Recycle อยู่แล้ว สารเคมีประกอบน้อยมาก 3) ส่วนประกอบต่างๆ ที่ใช้ผลิตแผงโซล่าเซลล์ เช่น โครงอลูมิเนียม สายไฟ กระจกใสปิดด้านหน้า สามารถนำไป Recycle ได้ และมีแหล่งรับซื้อ 4) ชิ้นส่วนเดียวของแผงโซล่าเซลล์ที่ต้องทำลายทิ้งคือ “เซลล์รับแสง” เท่านั้น ซึ่งระยะการใช้งานโซล่าเซลล์อยู่ที่ 20-25 ปี หลังจากนี้จะยังใช้งานได้อยู่ แต่ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจะลดลง เรื่องรีไซเคิลเป็นเรื่อง Demand – Supply ถ้ามีคนติดตั้งเยอะ ก็จะเกิดโรงงานรีไซเคิลเยอะขึ้น สอดคล้องตามนโยบายที่การคาดการณ์ว่าเมื่อแผงโซล่าเซลล์หมดอายุการใช้งานก็อาจจะกลายมาเป็นขยะพลังงานมากมายมหาศาล โดยภายในปี พ.ศ. 2565 – 2601 ซากแผงโซล่าเซลล์สะสม อาจสูงถึง 6.2 -7.9 แสนตัน… Continue reading แผงโซล่าเซลล์จะเป็นขยะในอนาคตจริงหรือไม่ ?

ชนิดของโซล่าเซลล์

แผงโซล่าเซลล์แบ่งออกเป็น 3 ชนิด 1. แผงโซล่าเซลล์ชนิด โพลีคริสตัลไลน์ (Poly Crystalline) 2. แผงโซล่าเซลล์ชนิด โมโนคริสตัลไลน์ (Mono Crystalline)  3. แผงโซล่าเซลล์ชนิด ฟิล์มบาง (Thin Film)  แผงโซล่าเซลล์ชนิด โพลีคริสตัลไลน์ (Poly Crystalline)  เป็นแผงโซล่าเซลล์ชนิดแรก ที่ทำมาจากผลึกซิลิคอน บางครั้งเรียกว่า มัลติ-คริสตัลไลน์ (Multi-Crystalline) โดยกระบวนการผลิต จะนำเอาซิลิคอนเหลว มาเทใส่โมลด์ที่เป็นสี่เหลี่ยม ก่อนจะนำมาตัดเป็นแผ่นบางอีกที จึงทำให้แต่ละเซลล์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สีของแผงจะออกสีน้ำเงิน แผงโซล่าเซลล์ชนิด โมโนคริสตัลไลน์ (Mono Crystalline)  เป็นแผงโซล่าเซลล์ที่ทำมาจาก ผลึกซิลิคอนเชิงเดี่ยว (Mono- Silicon) บางครั้งเรียกว่า Single Crystalline  ลักษณะแต่ละเซลล์เป็นสี่เหลี่ยมตัดมุมทั้งสี่มุม และมีสีเข้ม  ทำมาจากซิลิคอนที่มีความบริสุทธิ์สูง กวนให้ผลึกเกาะกันที่แกนกลาง ทำให้เกิดแท่งทรงกระบอก จากนั้นนำมาตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมและลบมุมทั้งสี่ออก ทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และลดการใช้วัตถุดิบ Mono- Silicon ลง ก่อนที่จะนำมาตัดเป็นแผ่นอีกที… Continue reading ชนิดของโซล่าเซลล์

วิธี คำนวณค่าไฟฟ้า ด้วยตนเองสามารถทำได้อย่างไร?

ในช่วงที่หลาย ๆ คนต้อง Work from home นั้นทำให้ผู้คนทั้งประเทศต้องอาศัยอยู่ในบ้านมากขึ้น เป็นผลให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของแต่ละบ้านเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้พอสิ้นเดือน บิลเรียกเก็บ ค่าไฟ มาถึงหลายคนเห็นตัวเลขแล้วถึงกับช็อคว่าทำไมถึงแพงแบบนี้! วิธีคำนวณค่าไฟ ทำได้อย่างไร? ระบบการคิด ค่าไฟ ของการไฟฟ้านั้น คิดแบบ “อัตราก้าวหน้า” หมายถึง การไฟฟ้ามีการกำหนดขั้นบันไดการใช้ไฟฟ้าเอาไว้ ยิ่งบ้านไหนใช้เยอะ ก็จะต้องจ่ายค่าไฟเยอะขึ้น ประกอบกับช่วงนี้เข้าสู่หน้าร้อน ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทที่ต้องใช้ระบบทำความเย็นต้องทำงานหนักขึ้น ซึ่งรายละเอียดการคิดค่าไฟตามอัตราก้าวหน้า อ้างอิงจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) คือ 35 หน่วยแรก เหมารวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 85.21 บาท   115 หน่วยต่อไป หน่วยละ 1.1236 บาท 250 หน่วยต่อไป หน่วยละ 2.1329 บาท ส่วนที่เกินกว่า 400 หน่วย หน่วยละ 2.4226 บาท  ถ้าบ้านไหนมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะ โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องใช้ใช้พลังงานสูงอย่าง แอร์, เครื่องฟอกอากาศ, เครื่องทำน้ำอุ่น, เครื่องซักผ้า และเตารีด พอสมาชิกในบ้านกลับมาใช้เวลาอยู่ในบ้านมากขึ้น ยิ่งทำให้ค่าไฟแพงยิ่งขึ้นนั่นเอง เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใด กินไฟมากที่สุด ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า ใช้กำลังไฟฟ้า (วัตต์) เครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 – 12,000 … Continue reading วิธี คำนวณค่าไฟฟ้า ด้วยตนเองสามารถทำได้อย่างไร?

โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) คืออะไร ?

โซลาร์เซลล์ หรือ เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) หรือ เซลล์โฟโตโวลตาอิก (Photovoltaic cell) คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำชนิดพิเศษ ที่มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์เซลล์นั้น จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current) ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันที รวมทั้งสามารถเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อใช้งานภายหลังได้      พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์เซลล์ จัดว่าเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและไม่สร้างมลภาวะแก่สิ่งแวดล้อมและไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Co2) เหมือนกับแหล่งพลังงานอื่นๆ เช่น น้ำมัน, โรงไฟฟ้าที่มีกระบวนการผลิตจากก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน  โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) เป็นพลังงาน ที่ใช้แล้วไม่มีวันหมดไป ประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์มานานแล้ว การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า หรือการใช้โซลาร์เซลล์ เพิ่งจะเริ่มในปี 2519 หรือประมาณ 22 ปี โดยมีกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน, กรมโยธาธิการ, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดูแลหลัก  หลักการทำงาน       การทำงานของ โซลาร์เซลล์ (Solar… Continue reading โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) คืออะไร ?

เทคนิคการดูแลโซล่าเซลล์ให้ประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา

แน่นอนอยู่แล้วว่าการตัดสินใจติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เป็นการลงทุนที่ใช้ค่าใช้จ่ายสูง และการดูแลการใช้งานเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การใช้งานระยะยาวของเราออกมามีคุณภาพ อายุการใช้งานที่ยาวนาน และส่งมอบพลังงานได้ตามที่เราต้องการอยู่ตลอดเวลา เคล็ดลับการดูแลและรักษา อย่าให้อะไรมาบังแผงโซล่าเซลล์ พยายามตัดต้นไม้ หรือจัดการส่วนเกินที่จะมาบังการรับแสงของแผงโซล่าเซลล์ สังเกตุและตรวจสอบการทำงาน เช็คการทำงาน เครื่องแปลงไฟ Inverter ว่าการทำงานโดยรวมเป็นปกติหรือไม่ มีแสงกะพริบสีแดงหรืออื่นๆที่ผิดไปจากเดิม หากสงสัยสามารถติดต่อหรือสอบถามเราได้ สำคัญคือการหมั่นตรวจสอบการทำงานของเครื่องที่เราติดตั้ง Inverter เราจะมีไฟบอกอยู่เสมอว่าการทำงานขอ การใช้และติดตั้งแผงโซล่านานวันไปย่อมการเก่าและมีสิ่งสกปรกเป็นธรรม เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงยากจากเนื่องจากจุดที่ติดตั้งโซล่าเซลล์ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่กว้างและโล่ง ทำให้โอกาสที่จะมีสิ่งสกปรกมาลดประสิทธิภาพของเราเป็นไปได้ง่าย แต่ไม่ต้องห่วงเพราะเรามีบริการทำความสะอาดให้อยู่แล้ว สามารถติดต่อเราได้โดยตรงเลยที่ EV POWER ENERGY (เชียงใหม่) เทคนิคการดูแลเบื้องต้นง่ายๆ สังเกตุตัวแผงโซล่าเซลล์เป็นประจำว่ามีอะไรมาขัดขวางการรับแสงแบบเต็มที่ หรือมีความสกปรกไหม ถ้ามีเราสามารถจัดการด้วยตัวเองเบื้องต้นได้หรือไม่ หากไม่ สามารถโทรแจ้งใช้บริการโดยผู้ให้บริการที่คุณติดตั้งได้ ระมัดระวังการขึ้นไปบนหลังคาด้วยตัวเอง มีการป้องกันและ Safety ที่รัดกุม หลีกเลี่ยงการขึ้นไปบนหลังคาหลังฝนตก หลีกเลี่ยงการใช้ของที่มีลักษณะที่แข็ง ในการทำความสะอาด เนื่องจากอาจทำให้แผงโซล่าเกิดการชำรุดได้ หลายคนตั้งคำถามว่า “โซล่าเซลล์จำเป็นต้องทำความสะอาดไหม?” คำตอบคือ “จำเป็น” ครับ ขึ้นอยู่กับประเภทของแผงโซล่าเซลล์ด้วย เราอาจต้องคอยหมั่นดูและตรวจสอบด้วยตัวเราเองเป็นประจำ เช่น จัดการด้วยตัวเอง อาทิตย์ละครั้ง เดือนละครั้ง หรือ 3 เดือนครั้ง… Continue reading เทคนิคการดูแลโซล่าเซลล์ให้ประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา