ร้านคุ้มชัวร์ ดอยสะเก็ด 5kW 1Phase

พ้นพล ทางเข้าพิมุก 3 10kW 3Phase

คุณสันทัด รวมโชค 3kW 3 Phase

ราชพฤกษ์กรีนวิลล์ คุณสิทธิเทพ 3 kW 2 Phase

ออฟฟิศ รสนิยม 10kW 3Phase

บ้านคุณบูม แม่เหียะ 5kW 3Phase

โรงคั่วกาแฟอุตรดิตถ์ 10kW 3 Phase

บ้านคุณแอ้ หลัง มช 5kW 1 Phase

คุณปราณี รีเจนท์ 3 5kW 3Phase

บ้านคุณโจ มาลาดากาดฝรั่ง 3kW 5 Phase