จิราพร สวนนนทรีรวมโชค 3kW 1Phase

ผ้าพื้นเมือง ลำพูน 5kW 1Phase

แสนสราญ 5kW 3Phase

หมู่บ้านเพอร์เฟคโฮม 5kW 3Phase

กาแฟโอชา 15kW 3Phase

คุณรงค์พงศกร 3kW 1 Phase

ดร. สมชาย น้ำแพร่ 15kW 3 Phase

วัดล้องเดื่อ 10kW 3P

คุณหมอ สารภี (Dr.Pisut) 5kW 3P

Uhouse 5kW 3P