Clicky

คุณราณี – แม่โจ้ 5k3P

คุณศุภวัฒน์ – แม่สอด ตาก 5k1P

หจก. อาร์.ดี.เซ็นเตอร์ – เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 5k3P

คุณพรเพชร – ปาล์มสปริง 10k3P

คุณหวาน – ลำพูน 5k1P

Good stand cafe – หางดง 10k3P

คุณจิราวัฒน์ – กุลพันธ์วิว 6 5k1P

คุณเมย์ – กาฬสินธิ์ 10k3P

คุณเอ๋ สวนตาบุญ – เชียงราย

SDGs กับ 17 เป้าหมายการพัฒนาให้โลกสวยกว่าเดิม ในปี 2030 ?

SDGs หรือ Sustainable Development Goals (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) คือ กรอบความเป้าหมายที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปี 2015 เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศสมาชิก มีเป้าหมายทั้งหมด 17 เป้าหมาย ครอบคลุมประเด็นสำคัญในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้บรรลุภายในปี 2030

คุณเจิน – สันป่าตอง 10k3P

Net Metering คืออะไร?

“Net Metering” หรือ “การวัดไฟฟ้าแบบสุทธิ” คือ ระบบที่อนุญาตให้เจ้าของพื้นที่ที่มีการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทน (เช่น แสงอาทิตย์, ลม) สามารถส่งไฟฟ้าที่ผลิตเกินความต้องการของตนเองเข้าสู่ระบบไฟฟ้าสาธารณะแล้วแลกเป็นเครดิตหรือส่วนลดค่าไฟฟ้าในรอบบิลถัดไป

สินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Calculate Shipping
ใช้โค้ดส่วนลด