Clicky
0 ฿0

Net Metering คืออะไร?

“Net Metering” หรือ “การวัดไฟฟ้าแบบสุทธิ” คือ ระบบที่อนุญาตให้เจ้าของพื้นที่ที่มีการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทน (เช่น แสงอาทิตย์, ลม) สามารถส่งไฟฟ้าที่ผลิตเกินความต้องการของตนเองเข้าสู่ระบบไฟฟ้าสาธารณะแล้วแลกเป็นเครดิตหรือส่วนลดค่าไฟฟ้าในรอบบิลถัดไป

ส่องนโยบาย พลังงานสะอาด พรรคการเมือง ปี 2566 มีพรรคไหนบ้าง? ส่งเสริมวิธีไหน?

ในปัจจุบัน มีพรรคการเมืองหลายพรรคที่มีนโยบายเกี่ยวกับพลังงานโซลาร์เซลล์ในประเทศไทย โดยบางพรรคได้เสนอนโยบายเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานที่สะอาดและยั่งยืน และบางพรรคได้เน้นไปที่การลดการใช้พลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Calculate Shipping
ใช้โค้ดส่วนลด