Clicky
0 ฿0

ไม่ต้องมีเงินก้อน ก็ติดโซล่าเซลล์ได้ : สินเชื่อ ICBC อนุมัติง่าย คืนทุนไว

ปกติแล้วการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง โดยทั่วไปแล้ว ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์จะอยู่ที่ประมาณ 150,000 – 200,000 บาทต่อ 1 กิโลวัตต์ สำหรับผู้ที่ไม่มีเงินก้อน อาจมองว่าการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เป็นเรื่องที่ไกลเกินฝัน แต่ในปัจจุบัน ผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มีมากมาย ช่วยให้ผู้ที่สนใจติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยไม่ต้องใช้เงินก้อน

สินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Calculate Shipping
ใช้โค้ดส่วนลด