Clicky
0 ฿0

SDGs กับ 17 เป้าหมายการพัฒนาให้โลกสวยกว่าเดิม ในปี 2030 ?

SDGs หรือ Sustainable Development Goals (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) คือ กรอบความเป้าหมายที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปี 2015 เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศสมาชิก มีเป้าหมายทั้งหมด 17 เป้าหมาย ครอบคลุมประเด็นสำคัญในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้บรรลุภายในปี 2030

Net Metering คืออะไร?

“Net Metering” หรือ “การวัดไฟฟ้าแบบสุทธิ” คือ ระบบที่อนุญาตให้เจ้าของพื้นที่ที่มีการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทน (เช่น แสงอาทิตย์, ลม) สามารถส่งไฟฟ้าที่ผลิตเกินความต้องการของตนเองเข้าสู่ระบบไฟฟ้าสาธารณะแล้วแลกเป็นเครดิตหรือส่วนลดค่าไฟฟ้าในรอบบิลถัดไป

คุณชาญชัย – น้ำแพร่ 15k3P

สุเมธ ฟาร์มไก่ – 15k3P

โรงคั่วกาแฟ ปรีดา – ลำปาง 15k3P

คุณภัทรมาส (ลำปางไพศาล) – บ่อแฮ้ว 15k3P

หจก. กองลอยมินิมาร์ท 15kW 3 Phase

บริษัท ซี-พลัส 20 kw 3 P

กาแฟโอชา 15kW 3Phase

ดร. สมชาย น้ำแพร่ 15kW 3 Phase

ลำปางเฉลิมพระเกียรติ 15KW 3Phase

สินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Calculate Shipping
ใช้โค้ดส่วนลด