Clicky
0 ฿0

ทำความรู้จักกับ Smart PV Optimizer นวัตกรรมอีกขั้นของระบบโซล่าเซลล์

Smart PV Optimizer เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนแผงโซล่าเซลล์แต่ละแผง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ โดยทำหน้าที่ติดตามจุดพลังงานสูงสุด (Maximum Power Point Tracking: MPPT) ของแผงโซล่าเซลล์แต่ละแผง และปรับกระแสและแรงดันไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ให้อยู่ในจุด MPPT ตลอดเวลา

รู้จักกับ RAPID SHUTDOWN ก่อนติดโซล่าเซลล์

Rapid Shutdown คือ ระบบหยุดทำงานฉุกเฉินสำหรับระบบโซล่าเซลล์ โดยทำหน้าที่ลดแรงดันไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ให้เหลือระดับที่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ หรือไฟฟ้าขัดข้อง

สินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Calculate Shipping
ใช้โค้ดส่วนลด